Om spillerne

Medlemsliste

Brian Rosenberg, Skørringe

 • mob: 23454589, email: brianhardyrosenberg@gmail.com

Erik Risom, Eskilstrup

 • mob: 71757873, email: erik-k@godmail.dk

Flemming Simonsen, Kettinge

 • mob: 40142989, email: flemmingsimonsen48@gmail.com

   Henning Andersen, Nysted

   • mob: 61121097, email: hea138@mail.tele.dk

    Jan Andersen, Horbelev

    • tlf: 54494229, mob: 24263996, email: jan2407@gmail.com

     Jens Peter Petersen, Toreby

     • mob: 23395503, email: jens.peter.petersen@outlook.dk

      John Stillund Jeppesen, Døllefjelde

      • mob: 20818097, email: 

      Jon Kristmundsson, Nysted

      • tlf: 54873731, mob: 25180294, email: jonkristmundsson@live.dk

           Knud Ole Olsen, Hjelm

           • mob: 51782810

            Michael Volstrup Nielsen, Sundby

            • mob: 60650528, email: mvnielsen2000@yahoo.dk

                    Sigurd Marthendal, Toreby

                    • mob: 93957963, email: smarthendal@hotmail.com

                    Svend Aage Hansen, Holeby

                    • tlf: 54606071, mob: 23379967, email: sah@besked.com


                    Hvis der sker ændringer i ovenstående data, så kontakt venligst webmaster.

                    OBS: Ikke at forveksle med hold-styrkelisten!

                    Klubmestre gennem tiderne

                    "LANGSOM" SKAK


                    03/04 Henning Andersen


                    04/05 Sune Jakobsen


                    05/06 Sune Jakobsen


                    06/07 Sune Jakobsen


                    07/08 Sune Jakobsen

                               Henning Andersen

                               John Holst


                    08/09 Sigurd Marthendal


                    09/10 Sigurd Marthendal


                    10/11 Henning Andersen


                    11/12 Henning Andersen


                    12/13 Jens Peter Petersen


                    13/14 Henning Andersen


                    14/15 Henning Andersen


                    15/16 Henning Mogensen


                    16/17 Michael V. Nielsen


                    17/18 Gr. 1: Sigurd Marthendal

                              Gr. 2: Svend Aage Hansen


                    18/19 Michael V. Nielsen


                    19/20 Michael V. Nielsen


                    20/21 Michael V. Nielsen


                    21/22 Michael V. Nielsen


                    22/23 Sigurd Marthendal


                    23/24 Gr. 1: Sigurd Marthendal

                               Gr. 2: Jan Andersen

                    HURTIGSKAK


                    18/19 Michael V. Nielsen


                    19/20 Michael V. Nielsen


                    20/21 Fru Corona


                    21/22 Sigurd Marthendal


                    22/23 Sigurd Marthendal


                    23/24 Michael V. Nielsen

                    LYNSKAK


                    18/19 Michael V. Nielsen


                    19/20 Fru Corona


                    20/21 Fru Corona


                    21/22 Henning Andersen


                    22/23 Michael V. Nielsen


                    23/24 Michael V. Nielsen

                    Portrætter af klubbens spillere

                    Lidt historie og anekdoter fra og om klubbens spillere. Så ved du, hvem du kan møde i klubben, når du dukker op.

                    Jan Andersens motivation til at lære skakspillets regler lidt nærmere var af hormonel karakter! I 1983 boede han i kollektiv nede i grænselandet med bl.a. 2 tyske piger, der spillede skak og slog Jan. En fremragende motivationsfaktor til at kaste sig over nogle teoribøger og melde sig ind i Tønder Skakklub.


                    I 1987 blev Jan ansat på Danmarks eneste skak-efterskole i Tjele, hvor han i 5 år videregav sin skakviden til eleverne og spillede i den tilknyttede skakklub. Her oplevede Jan i 1990 at få skønhedspræmie for årets flotteste parti - et efter hans eget udsagn vanvittigt parti i Budapestergambit. Det skal siges, at Jan i klubben var oppe imod spillere som Peter Heine Nielsen, Mikkel Antonsen, Jørgen Friis Nielsen, Patrick Lyrberg m.fl., så det kan Jan med rette være temmelig stolt over.


                    Herefter kom Jan til vores landsdel, hvor han først startede i Vordingborg Skakklub og sidenhen Nykøbing F. Skakklub. I 2007 fik vi i SLS glæde af hans medlemskab.


                    Når Jan ikke bruger tid på at brække diverse legemsdele, kan han være et særdeles giftigt bekendtskab ved brættet, hvor han gør sit yderste for at brække modstanderens forsvar op. Her kommer hans evner med fiskestangen ham nok til gode. Han er hamrende tålmodig og får ofte bid.


                    Når Jan ikke spiller skak eller fisker, nyder han sin efterløn.

                    Sigurd Marthendal lærte at spille skak af sin 7 år ældre storebror i 7-8 års alderen og spillede jævnligt mod ham, lige indtil den dag, hvor Sigurd vandt en match mod brormand med 6-3. Så gad storebror ikke mere!


                    Men vi skal helt hen til 1988, før der sker mere på skakfronten for Sigurd. Her bliver han i en alder af 24 år lokket med i Nykøbing F. Skakklub af en bekendt, og så var Sigurd solgt! Samme år oprettede han skoleskak på Tingsted Skole, hvor han lige var blevet nyansat som lærer. Det blev en ubetinget succes, hvor op imod halvdelen af skolens elever deltog i skakaktiviteter over de næste 15 år. Utallige mesterskaber - både individuelt og hold - regnede ned over den lille landsbyskole. Specielt var "Sigurds piger" landskendte for deres antal, engagement og spillestyrke. Sigurd var også initiativtager til en landsdækkende skaklejr for børn i Gedesby på Sydfalster 4 år i træk fra 1994-97.


                    I 1993 tog Sigurd initiativ til oprettelsen af Tingsted Skakklub, som han sad som formand for i ca. 12 år. Klubben var præget af sine mange juniorspillere og kun en håndfuld seniorspillere. Klubben var også i en årrække med i et samarbejde med andre tankesportsgrene, hvor de under Nyk. F. Festuge arrangerede "100 Timers Non-stop Tankesport" i et stort telt med bar og livemusik m.m.


                    Men alting har en ende - Sigurd blev træt af at være lærer, Tingsted Skole lukkede, og dermed forsvandt grundlaget for skakken i Tingsted, og klubben lukkede i 2009.


                    I 2007 var Sigurd dog flyttet til Kettinge, men han gav lige Tingsted et år mere, inden han dukkede op i SLS. Her startede han meget uhøfligt med at vinde 2 klubmesterskaber på stribe, men så havde de andre luret ham, og så blev der sat en stopper for det pjat! Han har dog siden hen vundet klubmesterskabet flere gange.


                    I maj 2016 blev Sigurd mesterspiller for første gang i sin karriere, og i 2017 havde Sigurd sit nok bedste skakår nogensinde, da han i Maribo vandt "the double" og blev både Klostermester og L-F-mester og var snublende nær den magiske 2000-grænse i rating.


                    Sigurd er uddannet skakdommer og tager sammen med Jens tjansen med turneringerne i klubben. Han står også for denne hjemmeside. I det civile liv har Sigurd droppet sit mangeårige arbejde med børn og unge og er i dag buschauffør.

                    Svend Aage Hansen lærte helt fra barnsben af at spille skak. Hans far spillede i Majbølle Skakklub, og ofte hændte det, at en af hans skakkompagnoner kom og spillede skak om søndagen. Så skulle der være ro, men børnene måtte gerne kigge på og lære. Så det gjorde Svend Aage, og som 10 årig var han klar til at følge far op i Majbølle Skakklub. Her sved cigarrøgen noget i øjnene, men som det var dengang, måtte man bare vænne sig til det på trods af røde og sviende øjne. Sit første parti husker Svend Aage tydeligt. Han satte én af de voksne skomagermat og fik efterfølgende en røffel af sin far, for det var ikke en måde at spille skak på!


                    Majbølle Skakklub lukkede, Svend Aage blev gift, og så har vi den samme historie igen! Så er der ikke tid til skakken. Men Svend Aage fik da i familieårene lært i det mindste den ene af sønnerne at spille skak, og Svend Erik spiller i dag i Maribo Skakklub.


                    Først som efterlønner tog Svend Aage tråden op, da han dukkede op i SLS i 2011, og han er stille og roligt blevet en frygtet spiller, der har flere af de store skalpe i klubben i sit bælte. Svend Aage er i dag forfremmet til pensionist og er klubbens kasserer.

                    Knud Ole Olsen e

                    Jens Peter Petersen er en gammel rotte i skak-faget. Han lærte at spille skak i 1968 af en legekammerat, hvis far tilfældigvis var formand for Stege Skakklub, så vupti - her startede Jens året efter. Her spillede Jens indtil læreruddannelsen kaldte i Vordingborg i 1976, og dermed blev skak-teltpælene også rykket til studiebyen. I 1981-83 fik Ringsted kortvarigt glæde af Jens' tilstedeværelse, inden han i 1983 slog sig ned i Toreby og meldte sig ind i SK 1934, som efter fusion og navneændring blev til den klub, vi i dag kender som Nykøbing Falster Skakklub. I denne klub bestred Jens i en periode kassererposten.


                    Dengang 2. HK udgav et kredsblad i papirformat, var Jens en overgang redaktør.


                    I 2008 kom Jens til SLS og 2 år efter overtog han formandposten, som han med sit rolige væsen og diplomatiske sans (samt en god portion humor) er som skræddersyet til. Han har om nogen været med til at sætte SLS på det skaklige danmarkskort ved sin initiativrigdom og opfindsomhed hvad angår turneringer og turneringformer. Bl.a. skal det nævnes, at Jens var initiativtager og primusmotor for de forløbig 2 afviklinger af Fuglsang Cup.


                    Jens har altid været at finde blandt klubbens stærkeste spillere, men først i 2013 beviste han det endegyldigt ved at vinde klubmesterskabet for første (og indtil nu eneste) gang.


                    Jens er uddannet skakdommer og gør et stort arbejde med arrangement af vores interne og eksterne turneringer. I sit civile liv er Jens efterlønner.

                    Henning E. Andersen lærte at spille skak som 7-årig hos en nabo og spillede senere skoleskak på Nysted Skole, hvor han havde Henning Mogensen som lærer. (Den respekt, der måske har været engang overfor hans lærer, ser vi dog intet til, når de mødes ved skakbrættet). Da Henning var 14 år gammel var tiden kommet til at prøve kræfter med de voksne i Nysted Skakklub. I 1975 flyttede henning til Nykøbing F. Skakklub, hvor han spillede i 5 år og i en periode besatte kassererposten. I begge klubber opnåede Henning at spille divisionsskak, og han var efterhånden blevet en ganske skrap mesterspiller.


                    Så skete det samme for Henning som for så mange andre - der kommer familie, arbejde, politik og alt muligt andet end skak ind over. Heldigvis kom Henning til fornuft efter 24 års fravær fra skakken og troppede op i SLS i 2003, da klubben blev oprettet, og han kom direkte i bestyrelsen og har siddet der siden.


                    De sidste par år har Henning gjort væsentligt mere ud af skakken, og det har kunnet mærkes. Han er ved at genvinde fordums spillestyrke, og det ses tydeligt i oversigten over klubmestre gennem tiderne, hvor han står en hel del gange!


                    Hennings filosofi er, at ALLE burde lære at spille skak, fordi der er så meget andet at lære gennem skakken end lige nogle spilleregler. Alle livets facetter kan analyseres gennem skak! Henning nyder i øvrigt tilværelsen som efterlønner.

                    Flemming Simonsen startede til skoleskak så langt tilbage som 1959, men som så mange andre oplever, blev skakken lagt på hylden og først taget frem igen i 2011, da Flemming meget fornuftigt valgte at melde sig ind i SLS.


                    Flemming har også forsøgt sig som skak-underviser på både Nysted Skole, Nysted Efterskole, Ungdomsskolen i Lolland og i en SFO i Bagsværd.


                    Flemming er en af de personer enhver fritidsforening er stærkt afhængig af. Han stiller altid op, når der er brug for hjælp til arrangementer og tiltag i klubben, og kaffedrikkerne i klubben ville i hvert fald lægge mærke til, hvis Flemming ikke var der. Hver eneste gang er der lavet kaffe og te - også på aftener, hvor Flemming ikke selv skal spille!


                    Flemming er en ukuelig fighter. Selvom det ikke er blevet til så mange point igennem årene, hvis vi skal være hudløst ærlige, bliver Flemming ved og ved, FORDI Flemming hygger sig med spillet, og det er vel egentlig det, der er det vigtigste element! Flemming behersker flere sprog, har vi lagt mærke til - jævnligt flyver der et "shit", "scheisse" eller den danske variant igennem spillelokalet, og så ved man, at Flemming har haft et spændende parti, der ikke lige gik hans vej.


                    Flemming er pensionist.

                    Sammen med klubbens første formand, Robin Jakobsen, var John Jeppesen idémand og initiativtager til oprettelsen af vores dejlige klub i 2003. John sad op til dannelsen af klubben i bestyrelsen i Nykøbing F. Skakklub.


                    Ind imellem kniber det med tiden i forhold til arbejde og familie. For som John jo rigtignok siger:"Det tager nu en gang tid at spille skak".


                    John er ikke fan af ratede turneringer og mærkelige betænkningstider (som den vi praktiserer mest i klubben med 30 sek. tillæg pr. træk), men han elsker et godt parti skak, der ikke nødvendigvis behøver at finde en vinder. Det er hyggen med skakken, der tæller hos John.


                    Det er aldrig lykkedes for John at vinde klubmesterskabet, men han var meget tæt på i klubbens første år, hvor han i sidste runde kun manglede ½ point i at tage titlen, men ak - han gik hen og tabte til Lars Møller, så det i stedet for blev Henning A., der løb med titlen.


                    Johns erklærede yndlingsmodstander er - iflg. ham selv - Sigurd Marthendal, fordi Sigurd er en flink mand (stadig iflg. John selv), der som regel rammer sin årlige off-dag, når han møder John. John undskylder - der er bare nogen, der er sværere at spille mod end andre. Og jo - redaktøren trykte det!

                    Michael V. Nielsen lærte skak omkring de 6-8 år, da han begyndte at spille mod sin far og sin 10 år ældre bror. Spillet fængede dog først for alvor i teenageårene, og som ca. 17-årig meldte han sig ind i "Taarnet" - skakklubben i Svendborg. Med udgangspunkt i denne klub prøvede Michael også kræfter med både skoleskak og bestyrelsesarbejde.


                    Fra 1990-97 fik Alssund Skakklub i Sønderborg glæde af hans evner - de sidste 2 år som formand for klubben. Derefter gik det hele lidt i stå, da livet bød på andre udfordringer, hvor der ikke var plads til skakken. Det vil sige - lige indtil Michael pludselig i 2015 slog sig ned i nærheden af SLS og lykkeligvis valgte at besøge os.


                    Og så var skakpausen alligevel ikke helt uden skak, for Michaels venner planlagde på hans polterabend i 2005, at han skulle spille skak på en café i København mod de besøgende gæster. Besøgstallet i caféen en sådan lørdag morgen var ikke overvældende, og Michael nåede at få lidt medlidenhed med sine venner over den tilsyneladende fuser, da GM Peter Heine Nielsen "tilfældigvis" kom forbi. Så kom der "æg" på brunchbordet!


                    I januar 2017 blev Michael for første gang i karrieren mesterspiller, da han vandt SLS Open med imponerende 6½/7. Denne succes fulgte han op på senere på sæsonen ved at vinde klubmesterskabet.


                    I det civile liv har Michael skiftet spor fra reklamebranchen og blev i 2017 færdig som maskinmester.

                    Jon Kristmundsson er som navnet antyder islænding af oprindelse. Han lærte at spille skak i 1966 af sin fætter, som Jon kalder sin inspirationskilde.


                    En anden stor inspirationskilde var det legendariske VM i skak i 1972 mellem Bobby Fischer og Boris Spasskij, der netop fandt sted i Island. Et VM der ofte betegnes som århundredets match og som for Jon gjorde, at han blev meget politisk inspireret, fordi matchen havde masser af utvetydige politiske undertoner midt i Den Kolde Krig.


                    Første gang, Jon optrådte i skakklub, var i 1982, hvor han startede i Jerne Skakklub i Esbjerg (hvilket fantastisk navn til en skakklub...). I 1985 var Jon kommet til Plutteøen (Lolland for de ikke dialektkyndige...), hvor han så startede i den hedengangne Nysted Skakklub. Da SLS blev startet i 2003 var Jon med fra dag 1.


                    Fra VM-matchen lærte Jon også af Bobby Fischer, at det var en dyd at komme for sent - noget han siden har praktiseret med stor ihærdighed og til tider stort held. Henning M. har ofte været genstand her, og Jon fortæller, at han tit har oplevet HM "beruset af irritation og tavshed" med en god statistik i Jons favør som resultat...


                    I skakklubben har vi lært Jon at kende som en særdeles giftig herre på brættet. Han har haft samtlige 1.-holdsspillere ude i tovene og vundet over flere af dem. Derfor er der generelt stor undren over, at Jon som regel "fumler rundt" nede omkring de 13-1400 i rating. Så mange gange har han da heller ikke tabt på en tændt mobiltelefon!!...

                    Jons livsmotto er: "Skak er svært!". Og det er vi vist flere, der kan skrive under på.


                    Når Jon ikke går (for sent) til skak, har Guldborgsund Kommune glæde af ham som socialrådgiver.

                    I et glohedt telt i sommeren 1970 lærte en klassekammerat

                    Erik Risom, hvordan brikkerne måtte rykke.

                    Langt senere forstod han, at noget af varmen måske også skyldtes det forhold, at skakken er en udfordrende og dragende kvinde, der det ene øjeblik lader dig tro, at du har hende, for det næste at le hjerteligt og klukkende af din klodsethed.Skakken har alt det smukkeste: poesien, ånden, magien og kunsten i ét. Derfor vil hun altid være spændende. Hun kan have afvist dig et utal af gange, men fascinationen vokser blot.

                    Erik har mødt hende kortvarigt i skoleskakken, Nykøbing Skakklub og Tingsted Skakklub, hvor hun sjældne gange glimtvis har forgyldt hans spil; men det kan være skakmusen ser mildere på ham nu i Sydøstlolland - efter 20 års fravær.

                    Ifølge Erik, har han sådan nogenlunde formået at holde sit begynderniveau fra 70'erne og har altid opfattet det som snyd og imod spillets væsen at foretage nogen som helst form for forberedelse forud for en match, analyse efter et parti eller træning imellem kampene.

                    Skak skal spilles af kærlighed, lyst og naturligvis med sejr for øje, mener Erik, der udtrykker anerkendelse for de, der har ofret et halvt eller et helt liv på at blive gode til skak - det har blot aldrig været hans mission.

                    Dernæst henviser han til, at der i mange år slet ikke har været tid til at ”danse” med skakmusen grundet hans nu 2 store døtre samt jobbet som kørelærer. 

                    Erik har dog også både en bekendelse og en undskyldning, han gerne vil af med: Han har været usportslig. Han har engang - med vilje - smidt 3½ point væk i en 5-runders EMT, for at spille sig ned til at opnå en pokal som bedst under 1300 (for 3. år i træk) i sin daværende klub.

                    Så selv om du en dag skulle vinde over Erik, kan du aldrig vide dig sikker på, om det blot er et led i en større plan.

                    Brian Rosenberg e

                    Til minde om de medlemmer vi mistede alt for tidligt:

                    Tirsdag d. 9. august 2022 mistede vi Kim, der meget pludseligt gik alt for tidligt bort. Han blev 65 år. For at ære hans minde vil hans spillerportræt fortsat være at finde her på siden.


                    Kim Nielsen lærte skakspillets regler af sin far, så vidt han husker. Til gengæld ved Kim, at han i 1963  - 7 år gammel -  deltog i juniorskak i Nysted Skakklub om lørdagen i Rosenly hos den senere formand Børge W. Pedersen. Det var den daværende formand Valdemar Sørensen, som fik ham sat i gang. Dengang var der ca. 16 spillere og Kim husker, at Allan Sørensen - formandens søn - blev nr 1 og Kim sluttede som nr 3!


                    Så gik der et par år, og så kom Henning Mogensen til Nysted skole, og Kim kom i gang  med skoleskakken. Ved holdmesterskaberne husker Kim, at de et år var 3 hold og kun vinderen gik videre! 1. runde tabtes 5-3, og Mogensen sagde, at nu skulle de bare vinde den næste med 6-2, så gik de videre! De vandt med 4½-3½.😜


                    På et tidspunkt startede Kim op i "voksenafdelingen" i Nysted Skakklub, men holdt en pause i 9.-10. klasse! Damerne kaldte! 😁


                    Da Kim - med lidt færre hormoner i kroppen - vendte tilbage til skakken, fik han status af 1800+ spiller. Som 23 årig vendte bøtten; Svend Navntofte og Kim spillede/trænede 1-2 gange om ugen, de spillede i klub, deltog i koordinerede turneringer og passede fuldtidsjob - ak ja dengang var der energi til meget!


                    I 1981 deltog Kim som nyudklækket mesterspiller i en turnering i Silkeborg og scorede 7/7!! Det gav et kandidatresultat og til næste DM deltog han i kandidatklassen lige under landsholdklassen!!  HOLD DA OP, hvor var de gode!! Kim scorede 1½ point... Han vandt et spil imod Chris Nørregaard, og det var en sand fryd, da han blev gjort opmærksom på, at Chris havde sagt, "nu mangler jeg kun at vinde over ham den tykke fra Nysted - så er jeg klar til næste års landsholdsklasse"!


                    Det var også i den periode 81-82-83, at Kim slog Bent Larsen og 2 gange Curt Hansen!! - dog kun i simultanskak 😜. Han nåede også  at spille nogle kampe for Nyk. F.'s 2. divisions hold på 7.-8. bræt! (Det var dengang GM Lars Bo Hansen og GM Henrik Danielsen tog sig af de øverste brætter - red.)


                    I '91 begyndte Kim at spille bridge og i 93-94 brokkede skakklubben sig over, at han meldte afbud til skak for at spille bridge - så han stoppede i skakklubben! Kim har dog spillet en del lynskak inde på TV2 Spillekrogen, og det gik især hurtig da han fik ADSL.😜


                    Så er vi kommet frem til 2019, hvor Kim har fået lyst til at spille skak igen, og nu er han her i SLS. 😊 Kemien er iflg. Kim god, og der er dejlig ro i lokalet. Kim glæder sig til at spille skak igen!

                    Lørdag d. 30. januar 2021 mistede vi pludselig Morten, der gik alt for tidligt bort efter kort tids sygdom. Han blev 52 år. For at ære hans minde vil hans spillerportræt fortsat være at finde her på siden.


                    Morten Døring begyndte at spille skak som 10 årig, da hans farfar introducerede ham for det ædle spil. Det syntes Morten var meget spændende, så han bankede på døren til Maribo Skakklub i 1978. Her blev han mødt med åbne arme af en gammel tæppehandler – Christen Haar, som tog ham under sine vinger. Det var dengang skakklubber lugtede af cigaretrøg og pomade.


                    Her spillede Morten indtil han fyldte 17 år. Tog det rimeligt alvorligt med skaklejr i Tranum og alt muligt. Herefter gik der piger, øl og fest i den og skakken gled lidt i baggrunden.


                    Det var først da Morten flyttede tilbage til Sydhavsøerne i 1996, at han syntes, at han havde tid til skak igen. Morten forsøgte at tage det op omkring årtusindskiftet, men det var for svært med skiftende arbejdstider og små børn, så gensynet med Maribo Skakklub blev meget kort.


                    Så opgav Morten den tanke – lige indtil han mødte Henning Andersen på jobbet. Han kan noget med salgstaler og pludselig stod Morten i Sydøstlollands Skakklub.


                    I SLS lærte vi Morten at kende som en utrolig hyggelig fyr med en udpræget sans for humor. Han blev bedre og bedre efterhånden som han fik banket rusten fra de mange år væk fra skakken af.


                    Hans motto kunne have været: "Rokade er stærkt overvurderet!" Men lad os slutte med hans egne ord: " SLS er en klub med en masse dejlige mennesker, og skakilden brænder i mig som aldrig før".