Fejlstøvsugeren

Michaels fejlstøvsuger

Jeg har tænkt mig at starte op på en sektion, der omhandler fejl, som man ofte eller jævnligt kan blive udsat for eller selv laver i et øjebliks uvidenhed eller fejlanalyse. Når jeg skriver ”starte op”, er det ikke med henblik på, at jeg skal fremstå som en eller anden selvudråbt læremester, men med en KRAFTIG OPFORDRING til at klubbens medlemmer efterfølgende bidrager med indlæg af stort og småt!!

Synes man ikke, man er så god med en ”pen” eller til at lave fine skakdiagrammer på computeren, er jeg helt sikker på at der nok er hjælp at hente hos Sigurd og undertegnede! Bare kom med en råskitse af indlægget eller partiet.


Siden er på ingen måde tænkt som et udstillingsvindue af spillere, men at vise eksempler på, hvordan der lidt for ofte forsvinder et halvt til et helt point, hvor ”rettidig omhu” eller kendskab til forskellige fejltemaer, kunne undgå nedturen. Siden er heller ikke tiltænkt som et opslagsværk, hvor man kan forvente at se objektivt korrekte analyser og gendrivelser af fejltemaerne. Det er heller ikke tiltænkt at skulle indeholde lange og mange teorivarianter af fejltemaerne - dem må man efterfølgende selv studere.

Siden skal med andre ord og på lægmandsmanér ”rejse flaget” for forskellige temaer, og med eksemplets magt at vise, hvordan fejlen blev straffet. Gendrivelsen behøver ikke nødvendigvis at være 100 % korrekt (det må være selvstudie) - det vigtigste er at gøre opmærksom på det fejltema, der oftest laves!


Hvad er et fejltema så? Tja, det er så op til hvad indlægsholderen synes at opleve i sin skakhverdag. Men i min bevidsthed KUNNE det eksempelvis være typiske åbningsfejl, testamentebonden, umotiverede træk med randbønder, unødvendige svækkelser af kongestillingen, svaghederne på f2/f7 m.m. Fejlene kan være mere eller mindre åbenlyse eller kendte. Man skal huske, at det der er åbenlyst og kendt for dig, er det ikke nødvendigvis af mig eller din klubkammerat. Og eftersom det er fejl, man synes, man ofte støder på, så er der behov for at vidensdele med henblik på at øge klubbens niveau."

Gammelmands Dronninggambit


Bag det måske lidet flatterende navn gemmer sig en variant i Dronninggambit, der vist går under navnet ”Marshalls forsvar”. At åbningen har fået navn efter den agtværdige amerikanske spiller Frank Marshall (1877-1944), som også har lagt navn til andre - mere spilbare - åbningsvarianter (eks. Marshall-angrebet i Spansk), er måske grunden til, at man jævnligt støder på den. En anden årsag er måske, at det trods alt kræver, at hvid følger nogenlunde korrekt op på sorts fejltagelse, for at sort oplever, at han har lavet et dårligt valg.

Min navngivelse af åbningen ligger tilbage til min ungdom, hvor jeg oplevede at det oftest var ”gamle” mænd der spillede den åbning. Og når man er 18 er alle mænd over 40 gamle mænd. Smiler stort


Åbningen er kendetegnet ved at sort i Dronninggambit spiller Sf6 i andet træk:


1. d4, d5. 2. c4, Sf6?


Hvorfor er det en fejl? Hvid kan jo ikke starte en sekvens af træk, der fører til den visse død for sort. På ingen måde! Der findes sikkert endda masser af partier, hvor sort vinder.

Og den anerkendte åbning, Grünfeld-indisk, er jo netop kendetegnet af det tidlige Sf6 og d5: 1. d4, Sf6. 2. c4, g6. 3. Sc3, d5.


Fejlen ligger i at sort - med nogenlunde korrekt spil af hvid - positionelt hurtigt kommer til at stå fra småskidt til rigtigt dårligt. Hvid får mulighed for at få et stærkt centrum, mens den eller de sorte springere i nogle varianter jages rundt på brættet eller presses tilbage.

I Grünfeld-indisk har sort muligheden for at bytte på c3 og angribe hvids centrum med c5 fulgt op af Sc6. Eksempelvis 1. d4, Sf6. 2. c4, g6. 3. Sc3, d5. 4. cxd5, Sxd5. 5. e4, Sxc3. 6. bxc3, Lg7. 7. Lc4, c5. 8. Sbe2, Sc6.


Den mulighed har sort ikke på samme måde i Marshalls forsvar:


Fra Bent Larsens ”Åbningsspillet i skak” ses følgende eksempel: 1. d4, d5. 2. c4, Sf6. 3. cxd5, Sxd5. 4. Sf3, Lf5. 5. Db3, Sc6. 6. Sbd2, Sb6. 7. e4, Lg6. 8. d5 med stærkt spil for hvid (Computeren giver hvid ca. 2+). Bemærk at det ikke er så godt for hvid at spille e4 allerede i 4. træk: 4. e4, Sf6. 5. Sc3, e5! hvor sort opnår nogenlunde lige spil. Denne - måske oftest spillet træk af hvid - er måske netop grunden til at sort finder Sf6 spilleligt og man derfor ofte møder Marshalls forsvar. Men 2. -, Sf6 er altså ikke hensigtsmæssigt!

Bemærk også at hvid ikke kan spille 6. Dxb7 p.g.a. Sdb4.


Sort kan selvfølgelig også spille andet end 4. - , Lf5, eksempelvis e6 eller måske c6 og Sc6. Men uanset hvad så får hvid muligheden for tidligt at gennemføre e4 og erhverve sig et stærkt centrum.

Om det i sidste ende fører til gevinst er jo langt fra sikkert! Men hvid er kommet godt fra start, sort står småskidt/dårligt - og det er som bekendt halvt fuldendt!


I det følgende ses et praktisk eksempel på hvor galt, det kan gå for sort. Den opmærksomme læser ser, at hvid med Sc3 ikke spiller korrekt i 4. træk, hvilket giver sort mulighed for at udligne med bondefremstødene c5 eller e5. Dermed er partiet nok ikke det bedste eksempel på hvorfor man som sort skal holde sig fra Marshalls forsvar, men eksemplet understreger alligevel, hvor galt det så alligevel kan gå for sort!


1. d4,d5 2. c4, Sf6 3. cxd5, Sxd5 4. Sc3 Som tidligere nævnt skal der spilles Sf3. Eks. 4. Sf3, Lg4 5. Se5 Lh5 6. Db3 Sb6 7. Dh3 Lg6 8. Sxg6 fxg6 4. -, Sc6 5. e4, Sf6 Her skulle så være slået på c3, hvilket ville give sort acceptabel stilling når han i 6. træk straks følger op med e5, hvilket udstiller hvids svage 4.-træk. Efter næste træk står sort klart næstbedst. 6. d5, Se5 7. f4, Lg4?? Den afgørende fejl.Det taber en officer 8. Dd4, Sc6 Spilles 9. -, Sd7 tabes officeren med 10. e5 fulgt op af 11. h3 eller ved straks at spille 10. h3. 9. Lb5? Hvorfor så popsmart? 9. Da4 lukker og slukker definitivt. 9. -, e6? 9. -, a6 er noget bedre, men sorts problemer vil langt fra være over! 10. dxc6 Sort er nede med en officer. Partiet varede yderligere 14 træk hvor sort, nede med 2 lette officerer, blev matsat.


Hvis man skal konkludere, så er åbningen ikke den visse død for sort. Men spiller hvid nogenlunde korrekt, får man som sort svært ved at undgå hurtigt at komme til at stå næstbedst. Her er nøgleordene ”hurtigt” og ”næstbedst”.

Så lad være med at spille 2. Sf6 i Dronninggambit! Vælg i stedet de mere gangbare træk som 2. -, e6, c6 eller dxc4. Her kan man selvfølgelig også komme galt af sted, men der er flere muligheder for at udligne og komme gennem åbningsspillets minefelt.

Top 8 begynderfejl