Holdturnering

HOLDTURNERING


På denne side kan I følge klubbens forskellige hold i både den ordinære holdturnering og i pokalturneringen.

1.-HOLDET I MESTERRÆKKEN

For 2. sæson i træk stiller vi fælleshold med Nyk. F. Skakklub under navnet Guldborgsund.

I praksis vil det sige, at de 2 klubber har fælles styrkeliste. Holdet har hjemmebane i Kettinge.

Sidste sæson var vi meget tæt på oprykning til divisionen med en 2. plads i Mesterrækken.

Følg holdets anstrengelser for at forblive i hovedkredsens bedste række. Og hvem ved - måske igen kæmpe med om oprykning til 2. division.

3.-HOLDET

På trods af samarbejdet med Nyk. F. Skakklub er der desværre ikke i år spillere nok til et 3.-hold.

2. hold

2.-HOLDET I A-RÆKKEN

Ligesom 1.-holdet er 2.-holdet også et fælleshold med Nyk. F. Skakklub.

I praksis vil det sige, at de 2 klubber har fælles styrkeliste.  holdets hjemmebane er i Nykøbing.

Sidste sæson blev det til en flot 2. plads i A-rækken.

Følg holdets anstrengelser for at gøre en ligeså god figur i A-rækken i denne sæson.


POKALTURNERINGEN

Pokalturneringen er en anderledes holdturneringsform. En væsentlig forskel i forhold til den ordinære holdturnering er, at der her spilles hurtigskak. Ligesom i fodbold har alle hold en teoretisk chance for at blive pokalmestre. Der er (næsten) fri tilmelding i enten Elite-, Bredde- eller Juniorrækken. Man starter ved et kvalifikationsstævne i 2. Hovedkreds og kan derfra gå videre til landspokalfinalen. Hvert stævne tager 1 dag.

I 2016 stillede SLS for første gang med et hold, der gik videre til finalen

I 2018 gik holdet ikke videre fra kvalifikationsstævnet.

I 2023 gik holdet også videre, men valgte ikke at deltage i finalestævnet.

HOLDLEDERENS HUSKELISTE

1. Du skal medbringe din klubs styrkeliste til holdkampen.


2. Sørg for at dit hold (holdstyrke nr. og spillernavne) bliver skrevet rigtigt op på resultatkortet.


3. Sørg for at dine holdkammerater er orienteret om reglerne, specielt FIDE's regler for færdigspil.


4. Du skal bære holdledermærkat under kampen.


5. Du må bekendtgøre tidsoverskridelser.


6. Du må gøre en holdkammerat opmærksom på, at han/hun har glemt at standse sit ur efter udført træk.


7. Du må ikke gøre en holdkammerat opmærksom på, at hans modstander har trukket.


8. Du må på forespørgsel fra en holdkammerat ud fra taktiske overvejelser sige "tilbyd remis", "giv op", "accepter remistilbud". Du må ikke vurdere hans/hendes stilling.


9. Har du protester mod kampens afvikling skal du gøre opmærksom på det på resultatkortet, nærmere redegørelse skal indsendes skriftlig til TL senest 4 dage efter spilledagen.


10. Husk at underskrive resultatkortet når kampen er slut.

KAMPLEDER INSTRUKS

1. Kampleder skal påse, at kampen afvikles efter hovedkredsens gældende regler samt FIDE's regler for skak. Kampleder har i denne sammenhæng de samme rettigheder og pligter som en dommer efter FIDE's regler for skak § 13. I det følgende vil enkelte af kamplederens opgaver blive præciseret.


Før kampen


2. Kamplederen skal sikre sig, at brikkerne er stillet korrekt op. I mesterrækken starter kampene kl. 12.00, og betænkningstiden er 90 minutter til de første 40 træk plus 30 minutter til de resterende træk med et tillæg på 30 sekunder pr. træk fra træk 1. Der anvendes ure, som er godkendte af FIDE. A-og B-rækken starter kl. 19.30, hvis ikke andet er aftalt. Betænkningstiden er 90 minutter med et tillæg på 30 sekunder fra træk 1. Der anvendes ure, som er godkendte af FIDE. I C-rækken startes kl. 19.00 hvis ikke andet er aftalt. Spilletiden er 3 timer. Hver spiller har 1,5 timer til hele partiet. Mekaniske ure stilles på kl. 4.30 og urene være trukket op. Han skal endvidere sikre sig, at spillerne er anbragt, så de ikke generer hinanden eller generes af tilskuere.


3. Kamplederen skal præsentere sig og bære kampleder- eller dommer mærkat. Han skal endvidere sørge for at præsentere de to holdledere samt sørge for, at de bærer holdledermærkater.


4. Der spilles efter Dansk  Skak Unions  reglement  for  mobiltelefoner  (og  andet  elektronisk kommunikationsudstyr),  hvilket  vil sige  at  det  er forbudt for en spiller at  have f.eks. en mobiltelefon  på  sig  på spillestedet under partiet (det er dog tilladt at opbevare den slukket  i  en  taske,  pose eller  lomme  i en hængende overfrakke i garderobe, men man må i så fald ikke uden videre bære rundt på den). Hvis det konstateres at en spiller har forbrudt sig mod disse regler, taber vedkommende partiet og modstanderen vinder. Det står naturligvis klubberne frit for om de eventuelt vil tilbyde en opbevaringsordning (Jf. de nye regler: http://tinyurI.com/nsv6jjc og DSU’s tilføjelse: http://tinyurI.com/pszd23h).


5. Kamplederen skal i C-rækken gøre spillerne opmærksom på, at der ikke er krav om notering, når der er mindre end 5 min. tilbage på spillerens skak ur.


6. Ved den fastsatte spilletids begyndelse skal kamplederen starte urene hos de spillere, der har hvid, uanset om alle spillere er mødt. Endvidere skal han sørge for, at der er ro i spillelokalet.


Under kampen


7. Såfremt en af spillerne undtagelsesvis er kampleder og skal i funktion som sådan, kan han forlange sit ur stoppet så længe.


8. Han skal under kampen overvåge de enkelte partier, især når spillerne er i tidnød, herunder fastslå tidsoverskridelser, straks skride ind, hvis en spiller udfører et ulovligt træk.


9. Han skal iværksætte de afgørelser, som han træffer i stridsspørgsmål, som fremkommer i løbet af kampen.


10. Han skal pålægge spillerne straffe for forseelser og brud på spillereglerne.


11. Modsat holdlederen må en kampleder ikke gøre en spiller opmærksom på, at han har glemt at standse sit ur efter udført træk. Han må heller ikke gøre en spiller opmærksom på, at hans modstander har trukket.


12. Afbrydes spillet af en pause, skal han påse, at alle ure er stoppet, at spillerne og tilskuerne forlader lokalet, samt at der ikke analyseres i pausen.


Efter kampen


13. Kamplederen skal udfylde et resultatkort og sørge for, at dette underskrives af begge holdlederne og af ham selv. Umiddelbart efter kampen indberettes resultaterne via holdturneringssiden. Husk at anføre evt. uregelmæssigheder.


14. Den arrangerende klub skal så opbevare det underskrevne resultatkort til ordinært delegeretmøde har fundet sted, og sende det til TL på forlangende.


15. Protest mod en afgørelse truffet af kamplederen skal påføres under feltet "bemærkninger" og indsendes til TL.  Nærmere redegørelse for protesten indsendes til TL senest 4 dage efter spilledagen.