Dagligdag i klubben

Hvad går vi så og laver?

Først og fremmest så hygger vi os.


Vi har ry for i Sydøstlolland Skakklub at være rimelig uhøjtidelige, og der bliver ofte grinet en del. Spilleaftenerne er præget af et godt kammeratskab, og vi er kede af at ødelægge manges fordomme om, at skak er for gamle kedelige mænd, der spiller i fuldstændig stilhed uden at veksle ét ord (medmindre man mener at alle over 30 er ældgamle).


Faktisk fik vi i 2015 2. HK's initiativpris med bl.a. flg. begrundelse: "Sydøstlolland Skakklub er en klub med et godt kammeratskab og en god atmosfære".


Vi starter altid op den første tirsdag i september, hvor vi har spillermøde. Her aftales årets gang, og medlemmerne har almindelig demokratisk indflydelse på en del af det program, bestyrelsen fremlægger som forslag.


Som regel starter vi op med en opvarmningsturnering over et par tirsdage. De sidste par år har den heddet "Banke Rust". I oktober starter vores klubmesterskab, der nogle gange løber hen over nytåret. Efter nytår (som regel i februar) starter vores efterhånden traditionsrige SLS Open op og kører over 7 tirsdage. Disse turneringer afvikles med et enkelt parti pr. aften.


Ind imellem er der med let hånd strøet nogle holdkampe hen over sæsonen - som regel 7 ialt - hvor vores forskellige hold kører rundt i hele landsdelen og møder hold fra andre klubber, ligesom vi også får besøg af dem.

Vi får også tid til at indlægge hurtigskak- og lynskakturneringer, som det nu passer ind i årets gang. Her spilles flere partier pr. aften. Fra 2018 spiller vi officielle klubmesterskaber i både lynskak og hurtigskak.


Vi tilrettelægger vores turneringer, så alle får en fair modstand. Skakspillere har et såkaldt "ratingtal", som svarer til f. eks. "handicap" i golf. Ratingtallet svinger fra 800 for nybegyndere til den foreløbige rekord på 2882, som indehaves af den norske verdensmester Magnus Carlsen.


Turneringer sammensættes enten i forholdsvis jævnbyrdige ratinggrupper, eller i større grupper, hvor udvælgelsen af den aktuelle modstander tager hensyn til tidligere succes hhv. fiasko i den pågældende turnering.


Sæsonen afsluttes den sidste tirsdag i april med generalforsamlingen, der bestemt ikke plejer at være kedelig. Bagefter spilles en lynturnering.


Endelig bliver der også arrangeret udenbys turneringer i andre klubber, hvor flere af os ofte deltager, så for de aktive er der mulighed for skak flere gange om ugen.

Sæsonplan 2023/24