Rügenwalder 2018

20. Rügenwalder Nord-west Cup 2018

Jeppe og undertegnede benyttede endnu en gang lejligheden til i dagene 25-28 januar 2018 at tage turen til Bad Zwischenahn for at hygge med lidt skak, godt øl og schnitzler sammen med min gode skakkammerat Jakob Bjerre Jensen fra Århus. Det er 3. år jeg er med og 2. år for Jeppes vedkommende, så det er ved at blive en hyggelig tradition. Som noget nyt bestemte vi os til at køre derned dagen i forvejen for at være friske til 1. runde, der startede kl. 16.30. Formiddagen blev brugt på at trække i løbetøjet og løbe den dejlige tur på ca. 13 km omkring søen, som ligger ved byen. Ingen af os er i specielt god form, så det fik vi knap 1 time og 15 min til at gå med…


Vi var alle tilmeldt øverste gruppe med både GMere og IMere og næsten 200 deltagere. Tidskontrollen er 2 timer til 40 træk og 30 min. til resten. Det vil sige som i gamle dage uden de for mit vedkommende ofte livgivende (livsforlængende) 30 tillægssekunder. Og det viste sig at blive afgørende i et par partier. Turneringen afvikles som Schweizer, og da jeg ratingmæssigt lå nogenlunde i toppen af den nederste halvdel, havde jeg således udsigt til med hvid at møde en stærk spiller i første runde. Det blev en herre med knap 2200 i rating.


Jeg havde på forhånd løftet en lille flig af strategien for at undgå at være den første i baren med et tabsparti. Nemlig at spille som jeg plejer og bruge al min tid. Selvom jeg var loyal mod strategien, slog den ikke helt til, da jeg alligevel blev den første i vores lille selskab, der tabte. Og jeg tabte endda på tid i en tabt stilling. Selve partiet var en rolig nedspilning af en sølle springer, der kom til at stå lidt aktivt, og hvor jeg oveni havde en dårlig løber. Da situationen opstår, hvor jeg kan bytte min dårlige løber for hans gode, havde han lige et lille mellemtræk med den skide springer, som gjorde at jeg i løbet af 5 træk, ville tabe en bonde. Dog ville jeg få et ret aktivt tårn. Helt galt blev det dog, da jeg ikke spillede den optimale fortsættelse, men fik byttet om på to træk, så jeg vandt bonden – mod at betale med en kvalitet. Resten af partiet var forsøg på lidt fusk uden held mod en modstander, der bare var bedre!


Diagram 1

I anden runde skulle jeg med sort møde en ung dreng med omkring 1600. Jeg fik lov til at spille en åbning, jeg var fint tilfreds med. Min unge modstander havde brugt godt af tiden, men på et tidspunkt opstår følgende stilling, hvor jeg går i tænkeboksen (se diagram 1).

 

Hvid har lige spillet Sh4. Jeg overvejede længe om - ,b4. Sa4, Lxf2. Dxf2, Sxe4. De1, Sg3+ fulgt op af e4 ville være tilstrækkeligt stærkt. Det var svært at visualisere stillingen og den videre vej frem, så jeg endte med ikke at spille det ud fra tanken om, at han måske spiller Sf5 næste gang. Hvorfor ellers spille springeren på h5. I så fald ville jeg helt sikkert kunne spille varianten, da hans springer ville hænge. Jeg ville i stedet spille et roligt træk, der ikke provokerer ham til at spille andet end Sf5. Jeg spillede a6, og han spiller så springeren tilbage på f3. Så var det tid til igen at overveje, om det forbedrede varianten. Det gik der så lidt mere tid med at regne på og vurdere. Jeg endte med ikke at spille det. I stedet for blev der flyttet lidt træ frem og tilbage for at øge trykket i g-linjen, hvor jeg hver gang lige måtte bruge tid på at tjekke om varianten nu kunne spilles. Tiden gik og pludselig befandt jeg mig i en frygtelig tidnød, hvor min modstander så tilbød remis. Han sagde bagefter, at han mente stillingen var lige, og ingen af os kunne forbedre stillingen uden at svække sig væsentligt, så han ville ikke spille på min tid. Sympatisk nok, men jeg prøvede at forcere gevinsten med offeret. Men på det tidspunkt var hans brikker marginalt bedre placeret til at modtage offeret, og min modstander kørte pointet hjem i sikker stil, mens mit ur gik mod 0.


Efter sådan en tur skal man jo lige hjem og tjekke monsterets vurdering af offervarianten. Den giver hvid en lille fordel, men stillingen er ikke uden udfordringer at spille for hvid, og involverer blandt andet at sorts ofringer på eks. h3 i nogle varianter skal besvares med ret vilde modofringer. Så hvordan spillet var endt i praksis, da timingen var rigtig for offeret, er svær at sige, men været interessant at spille. Det var lidt af en hård pille at sluge, navnlig fordi partiet havde formet sig lige, som jeg ønskede det. Men efter lidt psykisk førstehjælp og et sukkerskud, måtte jeg på hesten igen i 3. runde. Her havde jeg hvid mod en spiller på ca. 1750, og nu skulle der spilles skak!!


Nede med to nuller, var der maksimalt pres på de gamle skuldre. Jeg spiller d4 og han svarer d5. Jeg spiller c4 med forventning om at nu skal jeg stille og roligt kvase ham i Dronningegambit! Og hvad laver han så…? Jeg får smidt e5 og en røveråbning lige i hovedet. Og pludselig var forventningerne til et hyggeligt parti væk. Nu skulle der tænkes fra 3. træk for at fremkalde det korrekte modspil. Det lykkedes mig at få tænkt mig igennem åbningen uden at komme galt af sted. Jeg fik løberparret ud af det plus en bonde og efter at have åbnet lidt op, kunne de 2 løbere dominere store dele af brættet. Det holdt hans stilling ikke til, og til sidst måtte han opgive i et slutspil, hvor jeg havde tårn + et par merbønder mod løber. Så lykkedes det at komme på tavlen.


Diagram 2

4. runde viste sig at blive rigtig skidt!!! Virkelig skidt!!!! Og det for os alle 3!

Jeg skulle med sort møde en 2100 mand. Jeg syntes, at jeg pillede ham stille og roligt fra hinanden stykke for stykke. Nej – stille og roligt var det ikke. For stillingen var vist nogenlunde lige indtil ca. 30. træk. Jeg havde presset ham på dronningefløjen, og han havde formået at holde sammen på den. Her havde jeg 30 sekunder tilbage på uret til de sidste 10 træk, da jeg åbner centrum og i et feberspil blev hans stilling forværret fra nogenlunde lige til håbløst tab, da jeg fik et afgørende angreb ind mod hans konge.

Følgende stilling (se diagram 2) opstår efter jeg lige har spillet 39. -, gxh5, og har dermed nuppet en bonde fra ham.

Jeg har 3 sekunder tilbage til det sidste træk. Men det er tydeligt, at hverken tiden eller bonden er så interessant. Det er det mat-net, hans konge er fanget i.

Han spillede som ventet 40. Sd3, og jeg ofrer (unødvendigt) en kvalitet med 40. -, h4. med 3 sek. tilbage på uret. Hermed fik jeg en ekstra halv time. Masser af tid, da han klart står til tab, og jeg forventede, at det bare var bare et spørgsmål om få træk, så ville han blive mat. Hans attitude ved brættet sagde at han var enig. Men det holdt ham ikke fra at fortsætte.


Diagram 3

Han forsøgte i de følgende træk af forsinke min storm mod kongen, men det var tydeligt, at det kun blev en udsættelse eller håb på fusk. Jeg overser på et tidspunkt en mat i 7, hvor han efterfølgende må ud i et tårnoffer for at udsætte matten. Jeg får ved den efterfølgende dronningeskak sat min konge forkert, så han kan tvinge dronningeafbytning. Hermed kom vi ud i et tårnslutspil, hvor jeg er oppe med en løber. Peace of cake, hvis ikke det var fordi, jeg nu også var presset på den anden tidskontrol, og nerverne meldte sig.

 

Jeg er nået til træk 53 (se diagram 3), og jeg var så overbevist om, at mit matangreb ville slå igennem, og nu skal jeg spille tidsnødsslutspil mod en 2100'er. Det burde ikke påvirke mig, stillingen taget i betragtning, men jeg fik ikke noget tid foræret af ham til lige at puste ud og få overblik. Således overser jeg det vindende g4-g3 fulgt op af Tb3-b2. Jeg spiller 53. -, Tc3?? Da han efterfølgende spiller 54. d6, ser jeg ideen i 54. -, g3 med mattrussel. På det tvungne 55. Ta1 spiller jeg gudhjælpemig ikke Tc2 men 55. -, Td3? for at vinde d-bonden. I det efterfølgende fik jeg i de døende sekunder fuldstændigt fjollet min gode stilling væk, og han endte med at snyde mig. Med 4. sekunder på uret måtte jeg give op, selvom stillingen er remis. Jeg burde måske have tilbudt remis for at se, hvor sportslig han var. Men det kunne jeg heller ikke få over mig.


I samme runde spillede Jeppe et fantastisk flot angrebsparti med officersoffer. Havde han fuldt offeret op med endnu et tårnoffer, kunne han sætte mat i 2 midt ude på brættet med en springer! Sejt! Det så han desværre ikke, og endte med at tabe.


Jakob var oppe mod en stormester, og havde i åbningen og tidlige midtspil presset ham så meget, at stormesteren blev tvunget til at sætte en løber rent i slag, for ikke at blive splittet fuldstændigt ad på dronningefløjen. Det seje er ikke, at officeren blev vundet ved en taktisk kombination. Nej, modstanderen skulle selv pænt placere løberen på et felt, der var dækket af en bonde!

Nå, men ifølge Jakob havde det åbenbart tirret mesteren så meget, at han kunne mærke at stormestermotoren blev sat op i omdrejninger, og Jakob endte desværre med at tabe. Det er ikke kun Carlsen (og min modstander!), der kan vinde med en officer nede.

Røvrunde!!


Når man taber sådan et parti som jeg gjorde i 4. runde, så taber man ikke kun et parti. Man sidder med en følelse af at have tabt 10. I den korte pause inden jeg skulle på banen igen, kom jeg ikke rigtig ovenpå. Jeg prøvede at mobilisere lidt begejstring, da jeg skulle spille hvid. Vi kom hurtigt ud af bøgerne i noget der lignede en blanding af Benoni og Volgagambi. Jeg fik min bonde og fik den træt og uinspireret forvaltet rigtig skidt. Da han står til at vinde bonden tilbage, panikker jeg, fordi jeg ikke evner at se, at stillingen er helt lige. Jeg kaster mig hovedløst og desillusioneret ud i en gang røverskak, der ikke kom noget godt ud af. Stillingen var ellers lige, så bondetabet var ikke så stor en katastrofe, som jeg følte. Men der var så at sige ikke mere tilbage på øverste etage.

Så resultatet efter 3. spilledag og 5 runder er et enkelt forkølet 1-tal.


I 6. runde skulle jeg med sort møde min banemand i vores Open – Jeppe Hansen! The one and only. Vi var begge enige om at spille partiet – godt hjulpet på vej af, at vi begge hårdt havde brug for et helt point. Det blev ikke Jeppes parti. Han nåede at lave 2 rigtige træk i partiet – de 2 første. Herefter gik det meget hurtigt og meget ulig Jeppe. Efter 13 træk(!) var Jeppe bagud med 2 centrumsbønder og hans rokade var ødelagt af en springerskak på d3. Efter 17 træk var det slut.

I sidste runde skulle jeg møde en 1800 mand med hvid. Jeg kom fornuftig fra start mod Hollandsk. Han fik aldrig rokeret, mens jeg får etableret et fornuftigt pres i c-linjen. På et tidspunkt spiller han Ke8-d8 – bag dronningen på d7 – for at dække nogle offer- eller slagmuligheder på hans c7-bonde. Herefter var det praktisk talt slut, da jeg blot skulle flytte et af mine tårne til d1 og så ellers skubbe ”fede Dorte” (d-bonden) frem i hans lejr.


Det blev således til 3 point af 7. Ikke helt tilfredsstillende, hvilket dette referat nok bærer lidt bræg af. I skrivende stund ved jeg ikke, hvad det betyder for ratingregnskabet, men taget i betragtning at jeg kun mødte to spillere over 2100 og resten med mindre rating end mig, står jeg nok til et tab på 20-25 point.

Det slår jo ingen mand af hesten, og som sædvanlig var det enormt hyggeligt dernede. Hvis arbejde samt liv og lemmer tillader det, er vi nok at se dernede igen til næste år!


- Michael

Endnu en fin tur til Bad Zwischenahn. I år var der også en danskerkoloni fra Jylland, som tog turen derned samlet i bus. 56 personer inkl. officials, forældre, kærester m.fl. VI nøjedes med at være tre i min bil, men ideen om at fylde en  bus fuld er da ikke så tosset. Er der nogle i klubben der har stort kørekort😊


Vi blev indlogeret lige ved siden af spillestedet, så Michael og jeg kunne komme hjem og få en "morfar" en gang imellem.😊 Det skal lige siges, at vi også nåede en løbetur rundt om søen på ca. 12 km, så der var plads til fysiske aktiviteter af enhver art.


Hvad angår skakken blev det et magert resultat for mig med 2 ud af 7 points. Det er selvfølgelig en kliche at skrive det, men mit spil var faktisk til flere points. Jeg spillede for det meste noget angrebsivrigt skak med masser af muligheder. På nær den famøse match mod Michael i 6. runde, hvor jeg mente, at jeg skulle prøve en ny åbning, hvor jeg kun kendte de første 2 træk. Tak til Michael for at straffe mig "big time"på sådan en selvmords-skak-mission. 😊


Jeg har 2 partier, jeg vil skrive lidt om. Hver især illustrerer de, hvilke muligheder du kan få ved at spille aggressivt.


4. Runde


Hvid mod en ung hollænder. Bad Zwischenahn ligger under 100 km fra Holland, og der er også altid besøg fra denne kant. Dette parti er faktisk et godt eksempel på, at du som skakspiller SKAL strukturere din tankegang og sørge for at checke hhv. skakker, trusler efter HVERT træk. Jeg spillede heftig angrebsskak inkl. et officersoffer for nogle bønder og hans konge i midten af brættet. Men jeg overså en smuk mat i 2 træk og taber derefter partiet. ØV.


1.e4, c5 2. Sf3, d6 3. d4, cxd4 4. Sxd4, Sf6 5. Sc3, a6. Najdorf og Sigurd er glade 😊 6. Lg5, Sbd7 7. Lc4, b5 8. Lb3, Lb7. Jeg er fast besluttet på at spille på Fischer-måden med min løber pegende ned mod e6, f7 og bruger gerne et træk på det. Han kender sin Najdorf må man sige og fortsætter den vej.


9. f3, Db6 10. Dd2, e6 11. 0-0-0, Le7 12. Le3, Dc7 13. g4, Sc5 14. h4, Sfd7 15.Kb1, Lc6. Løberen forsvarer b5, hvor et interessant springeroffer kunne ligge med efterfølgende trussel på d6. 16. g5, b4 17. Sce2, a5. Min plan er at spille springer til f4 og ofre på e6 med løberen. 18. Sf4, Se5 19. Th3, a4. Så er det nu løberen skal skydes af, og det hele skal eksplodere på brættet. Må indrømme at jeg har en forkærlighed for sådanne alt eller intet stillinger.😊 20. Lxe6, fxe6 21. Sdxe6, Sxe6 22. Sxe6, Db7 23. Sxg7, Kf7 24. Sf5, Sc4 25. Dd4, Sxe3 26. Dg7+, Ke6 (se diagram). Kongen skal mod midten, ellers mister sort sit tårn i hjørnet med endnu en dronningeskak.


Indtil nu har jeg spillet godt og aggressivt, og det er nu, jeg skal udnytte, at hans konge er udsat. Jeg er dog også en officer nede, så jeg skal finde noget afgørende. Der er en god skak-tommelfingerregel, som siger, at når du har tre brikker med i et angreb, bør du have nok materiale til at lave et afgørende angreb. Her overser jeg netop sådan en afgørende kombi, som faktisk er en MAT i 2! Om det er tidnøden, eller om min skakhjerne endnu ikke er programmeret til den slags træk, ved jeg ikke. Men smuk er matten, og jeg vil ikke røbe mere, men give dig/jer chancen for at finde den mat i 2, som jeg desværre missede.


Jeg spillede 27. Sxe7. Mit angreb ebber ud, og den akut farlige situation bliver afværget af min modstander, og han vinder, da min konge jo også er under voldsomt angreb.


7. Runde


Skulle møde en ældre tysk herre med efternavnet Koronowski. Med 1 point af 6 mulige havde jeg brug for at slutte godt af for at redde lidt af skakæren. Jeg har de sorte brikker: 1. e4, c5 2. Sc3, d6 3. f4, Sc6. Han spiller det, som Jens også ynder at spille. 4. Sf3, e5 5. f5, g6. Havde kalkuleret med, at han kunne finde på at gå forbi og kigge lidt på netop g6. Aner ikke om det er korrekt, men i situationen synes jeg, det giver mening, da jeg får elimineret hans f-bonde og kan ende med en åben tårnlinje med slag fra h-bonden. Det er også det, han vælger, og vi fortsætter: 6. fxg6, hxg6. Skal nok ikke rokere kort i denne omgang.😊 7. Lc4, f5. Planen er at spille f4 g4 med angreb og nedsmeltning af hans løber på c1 indtil videre.  Planen lykkes faktisk.


8. d3, f4 9. Ld2, g5 10. Lxg8, Txg8 11. h3, Th8. Truer nu med g4, som tvinger springer tilbage og med ubehagelig dronningeskak på h4. 12. Kf2, Le6 13. Sd5, Le7. Han må godt tage min sorte løber, hvis jeg får hans gode springer på d5. 14. c3, Dd7 Forbereder lang rokade om nødvendigt og lægge tryk på a3 med mulighed for at ofre løberen på sigt.😊 15. b4, cxb4 16. cxb4, Ld8. Der er en lækker løberskak på b6 efter eliminering af hans springer på d5. 17. Da4, Dg7. Synes selv, det er et ret godt træk. For det første det rent psykologiske i, at jeg fjerner min dronning fra kongefløjen lige efter, at han angriber med sin majestæt. Jeg vil altså ikke bruge min dronning til at forsvare, men i stedet forberede g4 med afgørende gennembrud.


18. b5. Nu kommer der en tre træks kombi (kinder überrashung), der dels eliminerer hans springer, giver en zwischen Schach, og stopper hans b-bonde. 18, - Lxd5 19. exd5, Lb6+ 20. Ke2, Se7 21. De4, Kd7. Han finder et centralt godt sted til sin dronning må man sige. 22. a4. g4. Vi angriber på hver sin fløj. Ofte et tema i mine partier. 23. Sg1, Taf8. Umiddelbart ser hvids angreb mest alvorligt ud. 24. Tf1, Sf5. Truer familieskak på g3!  f3 ser også farligt ud. Han ser det og ofrer løberen. 25. Lxf4, Sd4+ 26. Kd1, gxh3 27. Sxh3, Dg4+ 28. Kc8, Se2+ 29. exf4, opgiver. Lige tidligt nok at opgive efter min smag, men det er vundet for hvid. Det er bare et spørgsmål om tid. Måske han skulle nå et tog hjem 😊


- Jeppe

Skrevet af:


Michael Nielsen

&

Jeppe Hansen