Sæson 2017-18 1

1.-HOLDET I A-RÆKKEN

1. runde - tirsdag 21/11-17

Præstø 2 - SLS 1:  2-6

Præstø Skakklub har fået nyt spillested i Bårse Samlingshus, en lille kilometer fra afkørslen fra motorvejen. Det er jo kun en fordel for os, der kommer langvejs fra. De holder til i kælderen, hvor de har et stort spillelokale og et mindre analyserum, hvor der dog også er god plads til turneringer, hvis det kniber. Ganske almindelige forsamlingshustoiletforhold (også til kvinder) og en mellemgang med nogle få møbler man kan benytte (hvis man beholder overtøjet på). I næste runde får vi jo at se, hvordan de klarer det med alle hold og 64 spillere til fællesstævne.


På papiret burde vi vinde rimelig komfortabelt. Et forspring på 135 ratingpoint i gennemsnit pr. bræt gjorde os til storfavoritter. Men skak er uforudsigeligt, og desuden havde Præstø 3 juniorer på holdet, som vi ved spiller hamrende godt - specielt de 2 brødre og upcoming stars Oscar og Victor Koch-Müller på 4. og 6. brætterne er flere af vores spillere snublet over på deres vej. Sydøstlollands spillere har generelt svært ved at spille mod juniorer, men jeg er overbevist om, at der også er en psykologisk forklaring på dette fænomen.


De 6 tilbageværende spillere ved stillingen 1-1

Undertegnede var første mand på tavlen med en temmelig hurtig gevinst på kun 17 træk. På det tidspunkt stod det klart, at jeg ville vinde en officer takket være for mange dronningetræk og en manglende rokade fra min modstanders side, Så gad han ikke mere. Næppe havde jeg dog bragt os foran, før Knud Ole bragte balance i regnskabet, da han tabte til førnævnte Victor.


Efter lidt mere tid og en hel del flere træk var der et point mere. Jens havde længe været foran, men til sidst valgte hans modstander at vælte kongen. Det næste point var på vej fra Jon, der var med som reserve. Han var meget komfortabelt foran med springer og 2 bønder og så var der et tårn på begge sider. Lige inden afslutningen opstod stillingen i diagrammet (hvis jeg husker den korrekt). Jon har sort og står jo suverænt. Der er blot en lille detalje, han ikke har tillagt nogen værdi, og det er det faktum, at hvids konge står pat, så hvis hvid bare kan komme af med sit tårn... Derfor spiller hvid nu Te4+, og fuldstændig uvidende om den halve katastrofe, der er under opsejling, smutter Jon ind foran sin bonde med Kf2?? og truer nu med mat i 1. Men hvid skal jo trække hver anden gang, og juniorspilleren fra Præstø tøver ikke mange sekunder, før han spiller Te2+! Tårnet står direkte i slag, men uanset om det slås med bonden eller kongen, er hvid pat. Jon prøver at undvige med Kf1, men det efterfølges blot af Te1+. Med meget røde ører måtte Jon acceptere remisen som en kendsgerning. Han blev lidt mobbet ind imellem, men turen hjem i bilen gik dog uden godmodige drillerier - lige indtil Jon blev sat af, og Henning A spurgte ham, hvordan hans parti egentlig var gået...


Michael virkede også som én, der havde rimeligt godt styr på tingene, og resultatet afspejlede da også dette. Henning A vandt derefter, men var slet ikke tilfreds med sit spil. Han syntes, han spillede dårligt, men resultatet taget i betragtning, har han vel kun spillet næstdårligst. Thor havde også længe stået til gevinst og var foran med 3-4 bønder. I en afbytning hen mod det, vi troede var slutningen, slog Thor med den forkerte brik, så det bare blev en afbytning med en bonde retur til hans modstander. Thor kunne have vundet en springer! Slutspillet med dronninger og 5 bønder mod 3 blev lidt af en gyser. Thor fik svinet lidt med overskuddet og havde til sidst kun en enkelt bonde i overvægt, og der var overhængende fare for, at hans modstander kunne fremtvinge en remis ved evigskak. Men Thor fik snoet sig ud af problemerne, vistnok med lidt hjælp fra modstanderen, og han fik dronning nr. 2 og modstanderen opgav til sidst.


Tilbage var nu Jeppe, der havde brugt ukristeligt lang tid undervejs. Det var nok også dette faktum, der gjorde udslaget i hans remistilbud, der blev modtaget af Oscar, der nu også begyndte at mangle lidt tid.


En fortjent og nødvendig storsejr, hvis vi skal forfølge oprykkerdrømmen. Vi har A-rækkens højeste gennemsnitsrating, og med Mortens midlertidige exit skulle man tro, at tingene stod værre til, men Valerii har meldt sig på banen - også til udekampene, og Jeppe kan alligevel spille om tirsdagen, så holdet er faktisk blevet forstærket.


Og hvis vi nu vender tibage til før omtalte "juniorkompleks", må vi konkludere, at det netop var Præstøs 3 juniorer, der hev deres holds point hjem - som de eneste!


- Sigurd

2. runde - mandag 4/12-17 (fællesstævne i Præstø)

SLS 1 - Korsør 1:  4½-3½

Vue ud over spillelokalet. Vores 1.-hold i centrum af billedet med Michael på 2. bræt og derefter Henning A., Jeppe, Jens, Knud Ole, Thor og Benjamin. Undertegnede på 1. brættet leger fotograf, inden telefonen bliver slukket.

Det første fællesstævne blev afholdt i Præstø, eller rettere i Bårse, hvor Præstø Skakklub jo har base nu. Og så fik vi også svar på spørgsmålet fra vi var deroppe for 14 dage siden. Hvordan ville de rumme alle de spillere i deres lokaler. Simpelt nok - selve samlingssalen ovenpå var da booket til lejligheden, og så var der masser af plads.


Vi skulle møde Korsør 1, der på papiret burde være en overkommelig opgave. Dagen forinden indløb der dog afbud fra Valerii, og da 2.-holdet skulle spille samme aften, og mange af spillerne ikke kunne denne aften, sprang Benjamin til som 8. bræt. Lad os se på, hvordan det så gik.


Efter mindre end en times spil stod både Jens og Thor tykt til gevinst, og Benjamin var stadig med i sin kamp. Jens fortæller selv om sin kamp:


"I bilen på vej til Præstø gik det op for mig, at jeg skulle føre de sorte brikker. På grund af afbud rykkede de nederste brætter én plads, og dermed skiftede farven også. Altså sort, og på e4 svarede jeg e6 og spillede fransk, ihukommende Benjamins spørgsmål i bilen om, hvad en dårlig løber egentlig er? Fransk er en lidt passiv åbning, men fordi den er sjældnere spillet vil modstanderen nemt kunne komme til at spille upræcist og få sig nogle uvante problemer at forholde sig til. Til gengæld for den dårlige løber på c8.


Efter 1.e4, e6 2.d4, d5 3.e5, c5 4. c3, Db6 5. Sf3, Sc6 6. Ld3, opstår der et kendt motiv i Fransk (se diagram). Hvis sort tror der er en bondegevinst ved 6. -, cxd4 7. cxd4, Sxd4 8. Sxd4, Dxd4, bliver han slemt skuffet med 9. Lb5 + og tab af dronningen. Noget har han da nok vidst om åbningen. Så jeg spillede da 6. -, Ld7. En dårlig løber er nemlig et forbigående fænomen.


Så kommer det der med at være i uvante omgivelser. Hvid tabte tråden, rokerede, og jeg ryddede begge hans centrumsbønder med dronningen. Det gav nogle urolige minutter, og mens han selvbevidst jog rundt med min dronning, der jo nu var noget eksponeret, sad jeg og tænkte på, hvad det mon er, jeg ikke ved om Fransk....


Men selv om Fritz mener at hvid har et nogenlunde initiativ for de to bønder, skal det jo lige effektueres, og efter jeg fik konsolideret min stilling, var der reelt ikke mere at spille om."


Thor vandt også, mens Benjamin nu begyndte at opdage, hvad 400 ratingpoints forskel ofte betyder - han tabte. Men han havde holdt ud længe og havde undervejs spillet ganske fornuftigt. Knud Ole fik remis. Tilbage var de 4 øverste brætter, og Jeppe fortæller om sit parti:


"Jeg spillede e4 med de hvide brikker. Min modstander spillede siciliansk drage varianten med, c5, d6, g6, Lg7, kort rokade osv. Jeg har besluttet konsekvent at spille offensivt og give den gas fra nu af… Det er det, jeg er bedst til, og det er en fest, når du vinder. Så jeg forberedte jugoslavisk angreb med lang rokade og bonderaid på kongefløjen - g4 og h4 (Dirty Harry). Jeg har selv været udsat for bondeangrebet med sort et par gange, og det kan være ganske ubehageligt. Problemet for sort er jo, at bonden på g6 er hurtig at sige ”godaw” til for hvid og forsøge at lave lidt ballade på kongefløjen.


Det lykkedes at skræmme min modstander med mit bonde oprør på kongefløjen, og han så sig nødsaget til at ofre sin løber for to af mine fremstormende bønder…. Med en officer for to bønder og en åben kongestilling hos ham var sejren i hus….."


Formand Jens i "baren"

3½-1½ så ganske fornuftigt ud. Men nu begyndte Henning A og undertegnede at spille dårligt. Jeg så ikke selv, hvad der skete hos Henning, men han tabte i hvert fald. Jeg selv havde som så ofte før spillet mig til en god stilling, men det lykkedes mig slet ikke at finde rytmen, og jeg lavede adskillige decideret dårlige træk. Jeg fik et remistilbud undervejs, men det er altså svært at tage imod, når den forventede score er på 0.79. Til sidst gik jeg helt ned og måtte give dronningen for et tårn for at undgå mat, men matten blev blot udskudt nogle få træk. Undertegnede og Henning A. blev enige om på vej hjem i bilen, at vi to vist var de store syndere i den kamp!


Med udligningen til 3½-3½ var det nu op til Michael at hive sejren hjem, og han skuffede ikke. Han afslog et remistilbud nede med en bonde, og det var den rigtige beslutning, for hans stilling blev kun bedre, og han kørte slutspillet hjem i sikker stil. Jeg vil lade Michael slutte referatet af med hans egne tanker omkring sit parti, og det er ikke småting, den mand har tænkt undervejs.


- Sigurd


"En hård dag på kontoret kunne være titlen på dette parti. Ja faktisk nok for hele kampen mod Korsør. Det var i hvert fald tilfældet for de 3 øverste brætter i holdkampen... Med denne gennemgang af mit parti vil jeg godt prøve at gennemgå nogle at de tanker og ideer, der prægede mig den aften. Og lad mig sige med det samme; det var ingenlunde et flot parti! Og så alligevel lidt - i hvert fald for mig. :-) Jeg har her på bagkant fundet det ganske interessant, fordi jeg virkelig var igennem mange ting undervejs. Nogle af de ting vil jeg så forsøge at skrive om undervejs frem for at lire varianter af. Varianter er ikke så interessante i denne sammenhæng selvom de selvfølgelig kan angive, hvordan der skulle være spillet.


På vej til kampen havde jeg lidt kækt proklameret over for Thor og Jeppe, at sidste holdkamps resultat (6-2) ikke ville være tilfredsstillende den aften. Alt andet end mindst 7-1 ville være skidt! Og mand for mand vil hr. rating dømme 8-0 til os (jeg mente Henning havde sagt, at vi stillede op i stærkeste stilling). Vel ankommet til kampen fandt jeg ud af, at jeg skulle spille mod deres 3. bræt, da de havde afbud fra deres 1. bræt. Min modstander havde 1644 d.v.s. ca. 250 under mig. Normalt undervurdererer jeg ikke min modstander, og det gjorde jeg egentlig heller ikke her. Og så alligevel lidt vel. I hvert fald tog jeg lidt let på sagen i starten, og som det kommer til at fremgå har forskellen også indflydelse på nogle af de valg jeg tager undervejs. Det skal lige nævnes, at når jeg i det følgende skriver om store ratingdifferencer, er det fordi, jeg på aftenen mente at kunne huske, at han havde noget under 1600 - dvs som min modstander i første holdkamp, hvor jeg ikke blev budt på store udfordringer. Så jeg troede at ratingdifferencen var større, og det var bestemt ikke en fordel, da et vist element af undervurdering som sagt blev skyld i en dårlig start.


Diagram 1

1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 e6 4. e3 Nc6 5. c4 Bb4+ 6. Nc3 O-O 7. Bd3 dxc4 8. Bxc4 Nd5 9. Bxd5 exd5 10. Qd3 Ne7 11. Rc1 c6 12. a3 Bf5 13. Qe2 Bd6 14. Bg3 Ng6 (se diagram 1). Jeg har spillet åbningen fuldstændigt uden bid og ambitioner. Faktisk rigtigt skidt, hvilket bl.a. skyldtes, at jeg lidt for nonchalant tænkte, at ratingforskellen nok skulle træde i karakter på et eller andet tidspunkt. Men faktum er, at sort uden problemer har udlignet og står fornuftigt. Faktisk spillede han ganske sikkert og relativt hurtigt, så angstens sved begyndte at pible frem! Remis var bare ikke en mulighed!!! Skulle jeg vinde dette parti, skulle jeg virkelig til at begynde at tænke mig om. Ratingdifferencen i sig selv ville ikke give et point på kontoen!! Man vinder sjældent uden, at man undervejs har skabt nogle udfordringer for sin modstander ved at fremtvinge svagheder i modstanderens stilling. Det måtte jeg også!


Jeg havde kig på bonden på c6. Enten kunne jeg forsøge med minoritetsangreb ved at skubbe a og b bønderne frem, men jeg mente det ville være vanskeligt uden min hvidfeltede løber. Således må jeg forsøge at fremprovokere b7-b6 og forsøge at fiksere bonden på c6 med b2-b4. Det skulle ske med springermanøvren Sc3-a4-c5. Jeg kan ikke umiddelbart spille Sa4 grundet Da5. Så det skulle forberedes.


15. Nd2. Det mest naturlige havde nok været 0-0, men jeg havde en grum fornemmelse af, at jeg senere skulle bruge en bondefremmarch på kongefløjen, og så ville en kort rokade ikke været god. Centrum er nogenlunde fastlagt, og man kan jo altid rokere, hvis det begynder at brænde på i centrum...


Re8. Jeg regnede her med at sort ville spille Sf4 i næste træk. Jeg havde løseligt regnet lidt på at kombination med Lxf4 efterfulgt af Df3 gav chancer for at vinde en officer, hvorfor jeg ikke bekymrede mig overvældende meget for dette træk. Nærmere analyser viser at det ikke helt holder stik, men jeg var i stillingen indstillet på at lokke sort til at udføre springertrækket i næste træk. Samtidig skulle jeg videreføre den plan jeg oprindeligt havde udtænkt - nemlig at skabe en svækkelse på sorts dronningefløj.


Diagram 2

16. Na4 Qe7 17. Nc5 b6 18. Nd3 Rac8 Nu er 18... c5 godt for sort. Jeg havde tjekket trækket ud, men vurderet det som værende ok for hvid. Jeg havde forestillet mig, at efter løberslag på d6 ville jeg kunne vinde en bonde. 19. Bxd6 Qxd6 20. dxc5 bxc5 21. Nxc5 Rac8 22. Ndb3 Nf4. Men sort får godt anbreb for bonden. Så det spillede han heldigvis ikke, hvilket nok er meget forståeligt. 19. b4 svagheden skal fixeres. Bxd3 ? Ikke logisk. 20. Qxd3 Nf4 (se diagram 2)


Dette træk havde jeg naturligvis på radaren, da jeg spillede b4. Men hvis vi lige studerer stillingen lidt, kan det ses, at første del af den langsigtede plan er opnået - sort har fået svaghed på c6. Bevares, ikke nogen stor svaghed, fordi sort kan forsøge at arbejde sig ud af den ved at spille c5 på passende tidspunkt - og måske følge op med d5-d4, hvis/når jeg slår c-bonden med d-bonden. Der burde måske nok være tid til en sådan plan for sort. Men for mit vedkommende skal der jo spilles på de muligheder, der er (svagheden på dronningefløjen), og det var første skridt. Næste skridt i planen er at forsøge at etablere endnu en svaghed i sorts stilling så langt væk som muligt fra den første. Det ville måske være logisk at forsøge at dublere tårnene i forsøget på at kradse i svagheden. Men én svaghed kan let forsvares, da det ikke kræver den helt store koordination af de forsvarende officerer - to svagheder er langt sværere, da det kræver meget koordination af forsvarsbrikkerne, og tre er nærmest umulig at forsvare. Men da jeg ikke umiddelbart har udsigt til at skabe nogle svagheder i sorts stilling, vælger jeg i det følgende at give en bonde for at få nogle angrebslinjer. En dårlig og udsat kongestilling skal således være svaghed nr. 2 koste hvad det vil.


Diagram 3

21. Qf5 ?! Trækket er objektivt set dårligt, fordi sort bare kan spille g6, og det havde jeg overhovedet ikke overvejet. Jeg havde regnet og håbet på partifortsættelsen. En anden ting er at bondeofferet nok heller ikke er korrekt, men jeg satte lidt min lid til, at ratingdifferencen på sigt kunne gennemtrumfe nogle resultater med aggressivt spil. Nxg2+ $2 22. Kf1 Nh4 23. Qg4 Ng6 24. h4. Så er vi i gang. I det følgende forsvarer sort sig langt fra godt, og jeg spiller bestemt heller ikke korrekt. Men der skal være en fordel i ratingforskellen og den bliver nok mest udtalt, når den højestratede angriber. Så gør det ikke noget, at det ikke er perfekt, når det er to mennesker der spiller, og pulsen er ved at være høj. Qe6 med remistilbud (se diagram 3).


Når man har sagt a må man også sige b, så jeg overvejede ikke engang at acceptere. Meeen, skal sandheden frem, så var det vel egentligt et godt tilbud, der under andre omstændigheder burde være accepteret. Men jeg nåede at tænke, at selvom der skulle blive byttet for mange officerer af og mit angreb på kongefløjen derfor ville stilne af, ville jeg nok stadig have en god chance på grund af dronningefløjen og det faktum, at min konge kommer til at stå mere aktivt end sorts i slutspillet. Jovist, et spinkelt håb, så derfor ville jeg naturligvis ikke bytte officerer mere end højst nødvendigt.


Diagram 4

25. Qf3 Ne7 26. h5 $1 Bxg3 27. Qxg3 Nf5 28. Qf4 h6 ? Unødvendigt bondetræk da det giver en lille svaghed. Nu er der et lille sår at kradse i. Nu skal der bare pirkes til det, indtil det begynder at bløde. 29. Rg1 Nd6 30. Nf3 (se diagram 4) "3 is the magic number", som en gammel skaktalemåde siger om antallet af officerer, man skal have med, hvis man skal gøre sig forhåbninger om, at angrebet skal slå igennem. Ne4 $2 31. Nh4 ! Truer Sf5. Den fordel, sort måtte have haft indtil nu, er ved at være væk. Selvom sort måske stadig har en stilling, der kan forsvares, er det bestemt ikke blevet lettere i praksis. Det er med andre ord svært at få de rigtige træk frem på brættet, så sort kan "næsten" kun gå galt i byen nu. Det var i hvert fald mit håb og tro, og sorts sidste træk var et vidne herom. Og da min modstander begyndte at have en mere og mere lidende attitude, havde jeg allerede nu så småt sat pointet ind på kontoen. Men jeg havde ca 10-15 min tilbage og min modstander ca. 30-40 min., så der skulle arbejdes hurtigt.


Diagram 5

Ng5 32. Nf5 Red8 ? (se diagram 5) Endnu en fejl, der åbner for en lille kombination, der i situationen ikke var så svær at se. 33. Rxg5 ! hxg5 34. Qxg5 Qf6 35. Ne7+ Kh7 36. Qxf6 gxf6 37. Nxc8 Rxc8. Så er der materielt set udlignet. Jeg har bare en strategisk vundet stilling (syntes jeg). 38. Ke2 Kh6 Sort vinder nu en bonde, hvilket han tilsyneladende mener retfærdiggør, at han kan tilbyde remis endnu en gang.


39. Kf3 No way! Kg5 Det bedste er nok at slå bonden... Men jeg mente - trods den korte tid jeg havde tilbage - at have tjekket de vigtigste varianter ud til, at jeg ville kunne få mindst én f-bonde og komme ned med kongen og trykke tårnet. Alternativt få begge bønder og måske spærre kongen inde på h-linien. Der ville undervejs også være nogle mattrusler, som ville give nogle "gratis" træk for min konges videre fremmarch. Jeg skal blot passe på c6-c5.


Diagram 6

40. Rg1+ Kf5 41. Rg7 ? h6 fulgt op af Tc1 ville have været en bedre variant af den stillingstype vi kom ind i. Ke6 42. h6 Rh8 43. h7 f5 44. Kf4 Kf6 45. Rg8 Rxh7 46. Rc8 Rh4+ 47. Kg3 Rg4+ 48. Kf3 Re4 49. Rxc6+ Re6 50. Rc7 Re7 (se diagram 6)


51. Rc6+ ?? Hvorfor jeg ikke bare slår tårnet og følger op med b5 er lidt en gåde! Og så alligevel ikke, for det skyldes den ufleksible tankegang i situationen. Som sagt havde jeg ikke meget tid tilbage - måske ca. 5 min - og min plan var at danse lidt frem og tilbage med tårnet for så at sætte det på c8. Det ville give et par gode sekunder undervejs. Jeg var så fast besluttet på at det skulle være planen, at jeg ikke var åben over for nye ideer på de muligheder, der dukker op. Dette kan de fleste skakspillere på vores niveau vist nikke genkendende til. Man låser sig fast på en plan, og "glemmer" at kigge på muligheder i en helt anden kategori end det, man tænker på, så længe det går som planlagt. Efter tårnslag ville det definitivt være slut for sort, fordi jeg let ville få oppositionen i slutspillet. I modsætning til mine bønder er alle sorts bønder fixeret, og min konge ville vade ind i sorts lejr. Så havde det ikke betydet så meget, at jeg har mindre en 5 min. tilbage.


Re6 52. b5 ?! Jeg har ikke gennemanalyseret, om trækket er så godt. I situationen med meget lidt tid tilbage syntes jeg, at jeg havde talt rigtigt i nogle af de kritiske varianter, hvor jeg skal æde f-bønder, og han skal have fat i min c-bonde og føre sine a- og b-bønder forbi min a-bonde. Men der er meget at holde styr på, og jeg er som sagt ikke sikker på at b5 er så godt (og jeg har stadig ikke analyseret det igennem). Rxc6 53. bxc6 Ke7 54. Kf4 b5 ?! Så er det slut. 55. Ke5 a5 56. Kxd5 b4 57. axb4 axb4 58. Kc4 Kd6 59. d5 Så kom vi igennem og fik hevet pointet hjem. Men det holdt bestemt hårdt, og der skulle 4 timers kamp til. Og pulsen kom aldrig rigtig ned igen. Jeg faldt i hvert fald ikke i søvn før en gang efter kl. 3 - og skulle op igen kl. 6. Desværre var der andre på Korsørs hold end min modstander, der kunne bide fra sig trods den teoretiske styrkeforskel - eller måske netop derfor?! Så det samlede resultat blev noget skuffende"

3. runde - tirsdag 19/12-17

SLS 1 - Maribo 2:  5½-2½

Vue over spillelokalet. I forgrunden SLS 2 i aktion mod Maribo 3 og ved de 2 bagerste borde SLS 1 i aktion mod Maribo 2.

Hjemmebane mod vores gode bekendte fra Maribo, og i stærkeste opstilling. Det samme kunne 2.-holdet sige. For 1.-holdets vedkommende var Maribo-holdet et hold, der på papiret skulle slås, men måske kun knebent. Og som vi alle ved, skal der ikke meget til, at læsset tipper den forkerte vej. Jens og undertegnede deltes broderligt om dommertjansen, og det var kun en enkelt gang, Jens måtte i aktion - desværre med negativt resultat for en af vores egne. Han fortæller selv om partierne i bunden af holdet - dem ved "bord 2".


"Jeg spillede min sædvanlige Wieneropstilling 1. e4, e5 2. Sc3, Sf6 3. f4, og da modstanderen meget fornuftigt ikke slog bonden, men spillede 3. -, d6, besluttede jeg at gå forbi med 4. f4. Det er normalt ikke det bedste, men det viste sig at være godt nok i dette spil, da han ikke spillede åbningen aggressivt og aktivt nok. Jeg brød igennem med g4 og fik ødelagt hans kongestilling.


Ved siden af sad Valerii, som spillede med Gert Hansen. Partiet så lige ud, begge spillede aktivt, opstillede trusler og parerede, men så vidt jeg kunne se ikke noget afgørende til en af siderne, før Valerii valgte at gå ud og telefonere. Det må man som bekendt ikke, og jeg havde ikke andet valg end at dømme partiet vundet for Gert.


Til den anden side sad Knud-Ole, som efter åbningen fik viklet sig ind i et problem, der så ud til at koste en bonde. Knud-Ole fandt ud af, hvordan bonden kunne holdes alligevel, men uheldigvis kostede redningen af bonden, at en løber blev efterladt. Det var ikke en del af planen, og nede med en løber trak Knud-Ole nogle flere træk, men der var ikke tvivl om resultatet.


Helt ude for enden af bordet sad Thor og hyggede sig med et bondeslutspil med en springer til begge sider og en bonde i overvægt til Thor. Hyggen var helt på Thors side. Han sled det – selvfølgelig – til succes og sikrede nok et point.


Så 2 – 2 på vores bord 😊" - Jens P.


På bord 1 så vi med stigende bekymring pointene rasle ind til Maribo ved bord 2, og efter et par timers spil var vi bagud 0-2. Undertegnede var kommet godt fra start - som vanligt - men lavede så en amatøragtig bøf - også som vanligt fristes man til at sige. Den bøf kostede en bonde, og jeg tænkte - "Åh nej - ikke igen" Men man kæmper jo videre for holdet, og stille og roligt kom jeg tilbage i kampen og fik bonden tilbage. 2 træk senere bøffede min modstander så en løber, og så gad han ikke mere.


Fra bræt 2 fortæller Michael: "Jeg spillede hvid mod en modstander, der var ret passiv i sit åbningsspil, og dermed fik jeg ret hurtigt en ganske god stilling forærende. En stilling der blev bedre og bedre frem til 18. træk, hvor min modstander lige har spillet h7-h6 (se diagram).


Det mest naturlige - og objektivt set det stærkeste - ville være at spille springeren til e6, hvorefter meget skulle gå galt, før en god stilling ikke vil være vundet.


Men jeg havde i trækkene frem til teksttrækket haft fokus på varianter, hvor en officer skulle veksles for en bonde på h7 eller g6, så det mest sikre var ikke så interessant i situationen.


Nu skulle det så være: 19. fxg6(!), hxg5. 20. Lxg5. Sort skal håndtere hovedtruslen med gennemslag på Sf6 fulgt op med Dh5. 20. - , Lh6 21. Dd2, Kg7. 21. Se4?? Ups, den første af et par fingrefejl. Den skulle have været til e2, hvorefter angrebet bør være kørt igennem. Nu smed jeg med ét hele forspringet væk. Fra at have et ”Stockfish-forspring” på over +7 er stillingen i computersprog helt lige. 21. - , Sxe4. 22. Lxe4, Lxg5. 23. Dxg5, Sf6. 24. Ld3? Den anden fingerfejl. Tanken var at den skulle have været til c2 for at dække bonden på a4 og frigøre tårnet. Hvorfor den kun kom til d3, kan vist kun forklares med en momentan hjerneblødning. Lc2 ville have givet stor fordel, hvis sort havde spillet teksttrækket. Men heldigvis var min modstander også menneskelig, så jeg fik lov at gennemføre angrebet. 


24. - , Th8. 25. Tae1, Tae8?? 26. Txe7+, Txe7. 28. Dxf6+, Kh6. 29. g7+, opg. Så med lidt hjælp gik det hele alligevel til sidst, og pinden lunede godt i holdets flotte præstation. 😊"


Nede på 4. brættet spillede Jeppe virkelig stærkt. Materialemæssigt bagud, men med en suveræn stilling, hvor hans modstander var pakket helt sammen og ikke kunne bruge sine officerer ordentligt. Endnu et point på kontoen. Henning A. sad og filede i et løberslutspil, hvor ingen af parterne syntes at kunne bryde igennem, så de enedes om remis.


Så 3½-½ på vores bord 😊


Der tegner sig så småt et billede af et topopgør i næste runde mod Faxe 2. Kun ½ point skiller os i toppen.


- Sigurd

4. runde - tirsdag 16/1-18

SLS 1 - Faxe 2:  5-3

Jeppe fortæller fra 4. brættet:


Nærværende referat er udelukkende set fra 4. brættets stol, så der må tages højde for lettere overfladiske iagttagelser med hang til overfortolkninger :-)


For at starte med resultatet blev det igen igen en sejr, og vi er nu det eneste hold I rækken med udelukkende matchsejre. Klap os selv på skulderen over det. Der er i det hele taget grund til at være tilfreds med indsatsen. Vi ligger nu nr. 1 og kan selv afgøre, om vi vil give os selv den spændende udfordring, det er at spille i mesterrækken. Læg dertil at MIchael har max pointhøst, og vi har ikke færre end 4 spillere på topscorerlistens top 10. Havde Thor været med igår havde vi haft 5 spillere i top 10, da han har max. Men pga. hans frævær havner han lige udenfor top 10.


Mit eget parti gik blev lidt anderledes, end det plejer, og det er da rart med lidt forandring. Spillede som sædvanligt 1. e4 og han spillede d5. Jeg slog straks bonden og troede, at vi skulle ud i noget skandinavisk, som jeg efterhånden har det godt med med de hvide brikker. Jeg synes personligt, at sorts dronning kommer for tidligt ud og kan blive jagtet rundt, alt imens hvids officerer bliver udviklet.


Han spillede nu heller ikke skandinavisk, men spillede sin ene springer ud, for at slå bonden på d5 med en let officer og ikke hendes majestæt. Vi andre kender den som "Jan Andersen" gambitten. Efter mine traumatiske, men lærerige gambit-lektioner fra Øbro turneringen (blev både udsat for Evans og Smith Morra), skulle jeg ikke ud i noget forsvar for en sølle bonde mod en dårligere stilling. Been there - done that.


Fortsættelsen i partiet blev, at han jo slog midterbonde med sin springer, jeg spillede c4 og truede springeren, som røg tilbage på b6 ved siden af hans anden springer og klar til at tørne ud på dronningefløjen. Da jeg jo, som I sikkert ved, synes, det er sjovest at angribe på kongefløjen, passede det mig meget godt, at hans hestespand var parkeret der, ret langt fra kongefløjen.


Så gik det slag I slag og stille og roligt fik jeg overtaget. Jeg fik byttet hans ene løber med en af mine springere, da jeg gerne ville udnytte mine løberes diagonaler. Det endte da også med, at mit løberpar med tilhørende diagonaler gjorde udslaget.


Inden jeg blev færdig, havde Valerii taget remis, og det havde Knud Ole også, så den stod 1-1 på det tidspunkt. Sigurd vandt ret hurtigt, synes jeg, og med en remis til Jens og en til Henning og min gevinst stod den 4-2 til os med Jan og Michael tilbage I finalen. Jan havde fået for lidt for sin dronning, selvom han kæmpede indædt og til sidst nåeden i et "lige ved og næsten" bondeslutspil. Fidusbamsen til ham. Ikke for at miste dronning, men for at kæmpe videre og give det en chance.


Så var der, som sædvanligt fristes man til at sige, Michael tilbage og en stilling på 4-3 i vores favør. Hans parti endte I et slutspil med en bonde i plus tIl Michael. En kompliceret stilling, da modstanderen stadig havde muligheder for at drille Michael med sine to tårne og dronnningen. Michael var på de obligatoriske sidste 30 sek, men med vanlig sikkerhed inkl. afvisning af to remistilbud, kørte han sejren hjem for ham og for os.


Næste runde er igen topopgør, denne gang mod Vordingborg. Jeg tror personligt på, at Thor er med næste gang, da vi har brug for en mand med tre ud af tre I den vigtige match🙂


Jens P. fortæller fra 6. brættet:


Om mit eget parti er der ikke så meget at berette. Efter åbningen blev jeg trykket i bund med diverse bindinger, og det tog mig en del besvær at sno mig ud af dem. Heldigvis så min modstander ikke den ene binding, der ville udløse gevinsten. Jeg kom fri, men prisen var de fleste officerer, og da det så endte med uligefarvede løbere oveni, valgte jeg at tilbyde (læs: be’om) remis.


Til hver side for mig sad hhv. Valerii og Knud Ole. De spillede også remis. På et tidspunkt tror jeg, at Knud Ole ville have kunnet vinde materiale, men han spillede ikke sådan som jeg tænkte; og det har han nok haft sine grunde til. Jeg var optaget af mit eget….


Yderst sad Jan og kæmpede længe for livet i en materialemæssig underlegen stilling. På et tidspunkt havde Jan vundet materiale, men desværre endte den manøvre med at hans dronning var fanget og måtte lade livet for utilstrækkelig kompensation. I skrivende stund vides det ikke, om Jans kombi var ukorrekt eller fejlen kom et andet sted fra.


Så 1½-2½ på bord to. 🙂


Sigurd fortæller fra 1. brættet:


Mit parti startede med et gevaldig højlydt og inderligt gab fra min modstanders side, hvilket fik mig til at udbryde, at det lød lovende! Inden fremkomsten til klubben havde jeg selv fået en uforberedt powernap i lænestolen derhjemme og blev heldigvis vækket af min bedre halvdel, men den gode Steen Hanson (min modstander) virkede væsentlig mere træt end mig selv, og det gav sig også udtryk i hans spil. Jeg spiller ofte hurtigt i åbningen, men her havde jeg da mødt min overmand. Efter de første 13 træk havde Steen fået tillagt 3-4 minutter, mens jeg selv havde 10 minutter mindre, end da vi startede. Her var der så også grund til, at han satte tempoet ned, for jeg stod til at vinde en bonde.


Bonden vandt jeg, og derfra blev min stilling bare bedre og bedre. På et tidspunkt mente Steen, han vandt bonden tilbage, men med en simpel dronningeskak vandt jeg i stedet en springer. Til sidst i partiet gav jeg officeren tilbage mod at få et matangreb. Ganske vist kunne Steen sætte mat i 1, men jeg var i trækket og havde en mat i 3...


Hele forskellen var måske min ultra korte powernap lige inden kampstart :-D

5. runde - onsdag 31/1-18

Vordingborg 1 - SLS 1:  7-1

Så skulle vi spille endnu et topopgør og forsvare den foreløbige 1. plads. Modstanderne var Vordingborg og vi havde udebane. Valerii og Thor havde afbud, så Henning M. og Jan var med i stedet for. Vi mødte op som favoritter med en forventet score på 5-3. Holdet så ud til at være til at snakke med - specielt på de nederste 3 brætter, hvor vores spillere var storfavoritter.


Det gik dog langt fra som præsten prædikede! Det var netop de 3 nederste brætter, der blev først færdige, men ikke med det forventede resultat. Både Knud Ole og Henning M. tabte, og Jan måtte nøjes med remis mod en 1000-mand. På de øvrige brætter så det ikke for opløftende ud. Michael fortæller om sin kamp:


Diagram 1

"Jeg rendte på 2. brættet (ved siden af debatklubben på 1. brættet!) med sort ind i en velspillende modstander, som jeg ikke ydede specielt megen modstand imod. Jeg satte ham godt i gang med et lidt for passivt åbningsspil, hvor jeg oven i købet ikke fik rokeret, da jeg havde  et fornuftigt tidspunkt til det. Men det skal ikke tage æren fra den unge mand, der udspillede mig. På et tidspunkt skimtede jeg muligheden for et fornuftigt modspil, som blev etableret med fremstød af henholdsvis d- og c-bønderne. Efter 11 træk, hvor jeg lige har spillet Sf6xd5, er følgende stilling opstået (se diagram 1).


Egentlig havde jeg mest lyst til at slå med den anden springer på b6, som er lidt bovlam, men så kunne jeg ikke spille på den lille fælde, der ligger i stillingen. Jeg havde et lille håb og måske forventning om, at hvid nu flytter løberen. Han har terrænfordel og en bedre udvikling, så han har som udgangspunkt ikke interesse i at bytte for mange brikker af. Og løberen kunne han måske godt tænke sig at bruge senere i angrebet el. slutspillet. Pointen – som han bagefter måtte indrømme, han ikke havde set – er, at hvis han flytter løberen til eks. e5 eller g3 spiller jeg c5-c4. Bonden er han nødt til at slå: 13. Lxc4, Sxc4. 14. Dxc4, Sd3 med kvalitetsgevinst. Dronningeskakker besvares bare med Ld7. Problemet i diagramstillingen er, at løberen på f4 ikke rigtigt har noget åbentlyst godt felt at flytte til, og den er dækket, så han var langt mere motiveret for at spille noget andet. Han spillede Se5(!). Selvom Monsteret nok vil give trækket et spørgsmålstegn, er det lille udråbstegn givet for, at trækket dækker netop c4, og derfor stopper mit fusk. Herudover fandt vi ikke rigtigt et fornuftigt forsvar for sort i det efterfølgende spil. Partiet varede heller ikke mere end 21 træk."


Diagram 2

På 1. brættet (åbenbart en debatklub...) sad undertegnede (mesterspiller) og mødte Steen Jacobsen (også mesterspiller). De seneste 2 interne opgør har givet mig 1½ point, så jeg var fuld af fortrøstning. Grunden til, at jeg understreger, at vi begge er mesterspillere, er diagram 2, hvor jeg med hvid netop har spillet 36. Td6+. Et træk som vi begge har noteret - også med skakken! Herefter trækker sort efter noget betænkning 36. -, T4c6.


Og nej - jeg har ikke skrevet forkert. Det er et ulovligt træk, som jo på ingen måder forhindrer skakken. Det ville jo under normale omstændigheder blot være et spørgsmål om at gøre opmærksom på dette og forlange 2 minutter ekstra. Men det syrede er, at jeg havde forventet dette træk (eller T7c6). I begge tilfælde ville bonden på d4 falde. Så jeg spillede ufortrødent - og uden at fortrække en mine - 37. Txd4. Partiet fortsatte, og jeg endte med at tabe, da jeg ikke kunne holde både b- og d-bonden.


Efter partiet gjorde Henning M. os opmærksom på det ulovlige træk, som han havde været tilskuer til, og fuld af vantro og forundring måtte vi begge erkende, at vi fuldstændig havde overset det ulovlige i stillingen. Mesterspillere my ass! Var skakken blevet respekteret, havde jeg fået b-bonden, og vores efterfølgende analyser pegede i retning af en remis. Til en anden gang må en tilskuer selvfølgelig ikke blande sig, hvilket Henning havde stor respekt for, men han må gerne henvende sig til kamplederen og oplyse om det ulovlige træk, og denne må så gerne skride ind. Husk det til en anden gang...


Heller ikke Jeppe og Jens fik spillet til at køre og tabte. Henning A. fik remis. Vi blev altså sendt hjem til Lolland med en kæmpe lussing og kun 2 remiser. Resultatet forviste os til 4. pladsen med meget teoretiske chancer for oprykning.


- Sigurd

6. runde - tirsdag 6/3-18

SLS 1 - Køge 3:  4-4

[Efter lussingen og det overraskende store nederlag mod Vordingborg i sidste runde, var det tid til at komme op på hesten igen. I mellemtiden havde vores oprykningsdrømme fået lidt kunstigt åndedræt, da det nu viser sig, at 2. pladsen også giver oprykning. Simpelthen fordi der ikke er nedrykning fra 2. division til den lokale mesterrække, og så må der fyldes op nedefra. Så helt umuligt var det måske ikke alligevel. Det krævede dog et godt resultat mod dagens modstander fra storklubben Køge. Vi havde fordel af hjemmebane.


Der var glædeligt gensyn med Morten, og Valerii var også frisk på at spille. Rent faktisk var det vores på papiret stærkeste hold, vi stillede med. De 8 øverste spillere på styrkelisten! Sådan! Så ville tiden vise, om vi var frygtindgydende nok. Vores forventede score sagde 5-3 i vores favør.


3 af spillerne fra Køge (5.-7. brætterne) var familien Tønnesen. Far på 6. bræt og sønnerne på begge sider. Så burde alarmklokkerne ringe. Vores spillere har det generelt svært med at spille mod juniorer, og her var 2 af dem. Valerii afveg ikke fra "normen", da han ret hurtigt tabte til den ene af juniorerne. Morten sluttede kort efter trop, og vi var bagud med 0-2.


Jens og Henning A. bragte dog balance i regnskabet, inden Jeppe måtte ned også. Derefter bragte Michael igen balance, og det fortæller han selv om her:


Diagram 1

"Det var en meget umotiveret 2.-bræt spiller, der stillede op for SLS. Jeg var dødtræt og havde egentlig mest lyst til at være blevet hjemme på sofaen. At jeg samtidig sad med en knugende fornemmelse af at aftenens parti ville blive med et udfald, jeg helst ville glemme hurtigst muligt, gjorde ikke lysten til at spille skak større. Men man må jo oppe sig for fællesskabet, og vi havde jo stadig en lille chance for oprykning, hvis vi kunne hive mindst 5 point hjem. Så op på pinden og i gang.


1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 La6 5. Dc2 Lb4+ 6. Sbd2 O-O 7. Lg2 c6 8. O-O d5 9. Td1 De7 (se diagram 1). Efter lidt sløvt og roligt åbningsspil er vi nået til udgangspunktet for resten af partiet. Jeg overvejede flere træk. Fælles for alle trækkene og varianterne var, at bonden på c4 er udsat. Jeg brugte meget tid på de næste 2 træk, da

Diagram 2

de ville forme resten af partiet. Skal jeg passe godt på min bonde og overdække den med eksempelvis det sikre b3 eller skal der spilles mere aggresivt. Aggresivt naturligvis.


10. Se5 Sfd7 Nu skal der for alvor tages stilling til c-bondens fremtid. 11. Sdf3 Koster en bonde... (Jeg overvejede kort også 11. f4 f6) 11... Sxe5 12. Sxe5 (Bedre var 12. dxe5 Lxc4 $4 13. a3 Lc5 14. b3 La6 15. b4 men det overvejede jeg ikke). 12... f6 13. Sd3 Lxc4?? (se diagram 2) ...men bonden er fødet op med cyankalium. 14. Sxb4 Dxb4 15. b3 La6 16. a4!! Det er trækket der skal ses, når der spilles Sdf3 i 11. træk. Truer Lc1-a3 med kvalitetsgevinst. I nogle varianter med dronningegevinst på a5.


Diagram 3

Diagram 4

16... De7 17. La3 c5 18. dxc5 (se diagram 3) Hertil var de mere eller mindre forcerede variantberegninger stoppet. Jeg vurderede min stilling som "ganske acceptabel". At den er meget mere end det, begyndte jeg først at ane nu, da stillingen kom på brættet. Og jeg fandt for alvor først ud af det i de følgende træk. At sort ikke spiller forsvaret ret godt, gør kun jobbet lettere. Men stillingen er så godt som tabt for sort, hvilket en Stockfish-score på ca +2,5 vidner om.18... Dc7? 19. c6. e4 straks havde været meget bedre, men jeg havde kun øje for den spillede variant. 19... Tc8 20. e4 ( Ville godt spille 20. b4 men var ikke tilfreds med at efterlade feltet c4 til sorts løber.) 20... d4 21. b4 Td8? men alternativerne er lige så skrækkelige. 22. b5 Lc8 23. Dc4 Kh8 24. Txd4 e5 (se diagram 4). Partiet er slut, men afslutningen er lidt "kølig" (cool). 25. Txd8+ Dxd8 26. c7 De8 27. Td1 Stærkere end bare at indkassere officeren. 27... Le6 28. Dxe6 Dxe6 29. Td8+ Dg8 30. c8D opg."


Som næstsidste mand sad undertegnede overfor én af mine mange onde ånder fra Faxe Dags EMT, Bjarne Hjorth Andersen. Og igen spillede jeg hamrende uinspireret. Allerede i træk 17 blev min løber fanget på det forkerte ben, og det kostede en bonde, og derfra gik det kun én vej.


Bagud 3-4 var det nu op til Knud Ole, der spillede med den anden af Tønnesen-sønnerne, om vi skulle holde lidt liv i drømmene. Knud Ole havde sin første sejr til gode på 1.-holdet, og den fik han denne gang med et sikkert slutspil.


4-4 var måske i underkanten. Det kræver i hvert fald en hel del point på tavlen i sidste runde, hvor vi allerede ved, at vi kommer til at mangle vores 3. bræt. Vordingborg mangler deres kamp og lægger sig nok sikkert på 1. pladsen, men kun 2 point skiller de næste 3 hold, hvor vi er ét af dem, fra den oprykningsgivende 2. plads. Håbet lever...


- Sigurd

7. runde - lørdag 17/3-18 (fællesstævne i Skovbo)

Skovbo 1 - SLS 1:  5½-2½

Så var det blevet tid til sæsonens sidste runde, der blev afviklet i Skovbo Skakklubs lokaler i Borup. En sidste runde der blev uforglemmelig på flere fronter.


Den første front var en meget lokal koldfront med voldsomt snevejr og fygning over Sydsjælland og Nordfalster, der kom bag på tilpas mange bilister til, at Farøbroerne blev lukket i flere timer, lige da vi skulle passerer den. Så meget for GPS'en, der ganske vist advarede om uheld forude, men også sagde "ingen forsinkelser" lige indtil vi sad fast i køen 1½ km fra Nørre Alslev. Omvejen var via Nr. Alslev og Storstrømsbroen. Heldigvis var der stor forståelse fra turneringsledelsen og arrangørerne, så spillestart blev udsat med 1 time til kl. 13. Sidste vogn med Jens, Henning M. og undertegnede ankom 13.10. 3 timer til Borup var lige i overkanten...


Den 2. front var en croquis-festival i den sal, vi egentlig skulle have spillet i. Derfor var vi henvist til skakklubbens egne lokaler på 1. sal. Som de sidst ankomne blev vi sluset gennem salen, hvor vi selvfølgelig ikke lod os mærke med alle de nøgne mennesker på podierne - vi havde jo vigtigere ting i tankerne... I spillelokalerne var der lidt snævert med plads, og som timerne gik blev der også lidt iltfattigt. Udsigten fra balkonen, når toilettet skulle besøges, var der ingen af os, der havde prøvet før - til et skakstævne forstås...


Og så var der den 3. front, der selvfølgelig var det skaklige. Kunne vi opnå oprykning mod alle odds? Vi var jo ikke ligefrem i stærkeste opstilling. Henning A. manglede på 3. brættet, Valerii kunne ikke spille og heller ikke Thor. Med som reserver var derfor Morten, Henning M. og Peder. Kravene til oprykning var en pæn stor sejr, og oddsene var nok ikke særlig høje...


Lad os gøre en lang historie kort og nøjes med at sige, at oprykning blev det ikke til. En 4. plads -  blot ½ point fra 3. pladsen - blev slutresultatet. Morten og undertegnede vandt, mens Jeppe som den sidste overhovedet sad og filede 1 times tid i et klart remisparti, hvor begge parter prøvede at vinde et slutspil med uligefarvede løbere. Det lykkedes ikke for nogen af dem...


Oprykningen gik ikke overraskende til Vordingborg med Køge 3 på den anden oprykningsplads. Ned i B-rækken måtte Maribo 2 og Præstø 2.


- Sigurd

LINKS

HOLDOPSTILLING

I stærkeste opstilling består holdet af flg. spillere:


1. Sigurd Marthendal

2. Michael Nielsen

3. Henning Andersen

4. Jeppe Hansen

5. Valerii Morozov

6. Jens Peter Petersen

7. Knud Ole Olsen

8. Thor Keitum

HOLDLEDER

Henning Andersen

Email: henan@guldborgsund.dk

Mobil: 25182208

SPILLEDATOER OG STED

Mandag 20/11 2017 i Præstø

Mandag 04/12 2017 i Præstø (fællesstævne - modstander Korsør)

Tirsdag 19/12 2017 i Kettinge (modstander Maribo)

Tirsdag 16/01 2018 i Kettinge (modstander Faxe)

Onsdag 31/01 2018 i Vordingborg - OBS: Kampstart kl. 19.00

Tirsdag 06/03 2018 i Kettinge (modstander Køge)

Lørdag 17/03 2018 i Skovbo (fællesstævne - modstander Skovbo)

TOPSCORER

Michael 5/7

ARKIV