1.-holdet

1.-HOLDET I A-RÆKKEN

Så er der holdkampe igen, og denne gang håber vi meget, at vi får lov at gennemføre og ikke igen skal ligge underdrejet pga. Corona. Smittetallene er desværre stigende, og der er risiko for genindførelse af visse restriktioner. Vi håber, det ikke får indflydelse på skakken denne gang!


Men pga. sidste års aflysning er der jo ligesom status quo. Vi spiller altså stadig i A-rækken, der umiddelbart ser ud til at være temmelig jævnbyrdig. Hvis man kigger på holdenes gennemsnitsrating, så er der kun 3 sølle points forskel mellem de 4 tophold SLS, Faxe, Maribo og Nykøbing F. i nævnte rækkefølge. Så alt kan ske.


Vi har jo oplevet en for vores lille klub kraftig medlemsnedgang, og desværre mistede vi Morten på tragisk vis tidligere på året, så vi er ikke så stærke, som vi har været. Til gengæld er toppen af holdet blevet rystet lidt rundt i rækkefølgen (primært fordi undertegnede har spillet dårligt...), så måske giver det noget anderledes dynamik. Vi får se.


- Sigurd

1. runde - SLS 1 - Faxe 3:   5½-2½

Ud fra de officielle holdopstillinger skulle dette være det ratingmæssige topopgør i A-rækken. Men holdene møder jo sjældent i præcis den opstilling, der er lagt op til, og i tilfældet Faxe var de da heller ikke i stærkeste opstilling. Det var vi derimod.

Nedenfor kommer referaterne bræt for bræt i kronologisk rækkefølge - nogle fortalt af hovedpersonerne selv, andre af "naboen" og andre igen af undertegnede:


Michael var den eneste på vores hold, der havde en vinderchance under 0,5, men det er ikke noget, der plejer at påvirke Michael synderligt. Det blev for en udenforståendes synsvinkel et meget lige parti, hvor undertegnede en overgang troede, at Michael var på hælene og stod til bondetab, men der var åbenbart tilnærmelsesvis styr på det, og Michael og hans modstander blev da også enige om remis.


Kim syntes umiddelbart, at han var kommet lidt langt frem i rækkerne på 2.-brættet. Han startede for 2 år siden på 4. bræt, havde 3. brættet sidste år, men kom jo ligesom alle os andre ikke til at spille, og altså nu 2. bræt - primært pga. undertegnedes selvforskyldte degradering. Men med hans spil i aftenens opgør, passer 2. brættet vist meget godt til Kim! Han formåede at spille gevinsten hjem i et meget flot og sikkert uligefarvet løberslutspil, som ellers næsten altid er remis - men ikke i Kims hænder.


Henning A. fortæller fra 3. brættet: "Lindved fik lokket mig på afveje i åbningen. Ud i en stilling, som jeg ikke bryder mig om / ikke kender. I træk 12 tror jeg, at jeg har ham, men ser pludselig spøgelser. Bruger en masse tid, og iflg. Dr. Fritz er der intet! Nå, men vi byttede det meste af regimentet af. Resten af partiet er lige spil iflg. Dr. Fritz. Jeg tror selv, jeg står dårligt, - tilbyder remis?

Ærgerrighed betaler sig ikke i skak, - Lindved vil vinde og går til den. Men den går ikke. Resultatet bliver, at jeg vinder, trods tidnød som jo også er min "modstander". Skak er sjovt, men skal spilles. Min svenske helt Niels siger: "Bara spela, spela, spela!! Så det prøver jeg!!"


Undertegnede fik på 4.-brættet fornøjelsen af Faxes juniorspiller Knud Jacobsen. Det er altid lidt nervepirrende at spille mod disse juniorer (jeg ved det - har selv trænet 100+ af dem igennem tiden). Mange af dem er som regel på hastig fremmarch gennem ratingsystemet, så man kan som regel godt lægge et par hundrede point til, når man møder en junior. Jeg gik da derfor også til sagen med en vis portion respekt og årvågenhed, og det viste sig også at være velbegrundet!

Jeg spillede ikke prangende, kom ikke rigtigt ud af en Sicilianer og var lidt på hælene uden dog ligefrem at stå til tab. Knud spillede meget velovervejet, lige indtil han spillede 20. -, Ld5-b3?? (diagramstillingen). Her går stillingen pludselig fra -0.4 til +18 i mit favør! Min første umiddelbare tanke var dog, at nu var jagtsæsonen på tårne da vist gået ind, og at det blev svært at anbringe det et fornuftigt sted. Men heldigvis så jeg ret hurtigt gevinsten - helt fra skaksnøvsen er jeg da ikke gået... 21. Da7+. Planen her var 21. -, Td7 22. Lxg6+ og tårnet på d7 ryger. Det er da også en variant, der vinder forholdsvis komfortabelt (+2.5), men det er intet i forhold til 22. Lc4+ (+18.5). Men ingen af varianterne kom dog i spil, da Knud valgte at forære mig en mat i 4 med 21. -, Ke6??? 22. De7+, Kd5 23. Le4+, opg. Det sidste af mine træk var dog ikke med i mat-varianten, men havde fokus på dronningen. Matvarianten hedder 23. Le2+, Lxd1 24. Txd1+, Ld2 25. Txd2 mat.


For bord 2 (de 4 nederste brætter) har Jens påtaget sig at berette om alle 4 partier (men naturligt nok mest om sit eget):

"Der er ikke meget at berette om mit parti i holdturneringen, ud over at jeg vandt. Det er selvfølgelig også godt nok.

Om formiddagen havde jeg været til tandlæge, og selv om han er både dygtig og omsorgsfuld, havde jeg det alligevel, som var jeg blevet sparket i hovedet. Ikke at jeg har prøvet dét (endnu?), men alligevel….

Fuldstændig demotiveret har jeg spillet Tc8, for ”det ser da meget godt ud”, og da min modstander så ikke ser truslen, afgør jeg partiet i 11. træk med Sb4 i diagramstillingen. Han vælger at trække yderligere 8 gange, før han må opgive.

Kranietraumerne til trods, havde jeg godt styr på begivenhederne både før og efter diagramstillingen. Men det hele bliver jo noget nemmere, når modstanderen tager sådan et blund.

På nabobrættet havde Henning M. sit hyr med at spille sin fordel til gevinst. Modstanderen havde to meget aktive springere, og det er som bekendt ikke sjovt at spille mod dem. Men det lykkedes til sidst i en stilling med tårn og bonde mod springer og to bønder.


Jon mistede dronningen tidligt i partiet. Jeg så ikke hvordan, men derefter var der ingen tvivl om udfaldet.


Knud Ole havde derimod en masse spil selvom han var bagud materielt. Modstanderen lykkedes dog med at få afviklet brikker og dermed demonteret truslerne, og så måtte Knud Ole indrømme sit nederlag".


Altså en ganske overbevisende sejr, der tegner godt for resten af turneringen.


- Sigurd

2. runde - Skovbo 1 - SLS 1:   3½-4½

På grund af sygdom og spillere, der var "anderswo engagiert", kunne vi kun stille med 7 spillere, så allerede fra kampstart var vi bagud 0-1. Til gengæld burde vi rent ratingmæssigt kunne hive en sejr hjem, da vi er højere ratet på samtlige brætter; ikke meget - men dog alligevel. Og så ved vi allesammen godt, at rating bare er et tal...


Men til kampen. Første mand på tavlen var Kim, der vandt med dette parti, kommenteret af ham selv (Kim har sort):

"1. c4, e5 2. Sc3, Sf6 3. g3, c6 4. Sf3, d6 5. Lg2, Sbd7 6. 0-0, Le7 7. d4, 0-0 8. b3, Te8 9. Lb2, Lf8 10. e4, a6 11. a4, a5 12. Te1, exd4 13. Sxd4, Sc5 14. La3, Lg4 15. Lf3 - Frits siger f3  med lille hvid fordel - 15. -, Lxf3 16. Dxf3, Sfd7 17. Dd1, Df6 18. Te3, g6 19. f4, Lg7 20. Sde2, Fritz foreslår Sc2 med sort fordel 1,10. Fortsættelsen blev 20. Sxe4! 21. Txe4, Txe4 22. Sxe4, Dxa1 23.Dxa1, Lxa1 24. Sxd6, b6 25. Sc1, Ld4+ 26.Kf1, Lc5 27 Lxc5, Sxc5 28 opgivet! Min konge kom ikke med i slutspillet. 😃"


Næste mand på tavlen - desværre med et 0 - var Henning M. Han glemte iflg. ham selv at få sin konge med frem i et springerslutspil, og i et slutspil er kongen en uundværlig både angrebs- og forsvarsbrik.


Den næste på tavlen med en udligning til 2-2 var undertegnede. Jeg kom ellers med de sorte brikker helt galt afsted i træk 5 med en åbningsmæssig forglemmelse af de store: 1. e4, c5 2. Lc4, d6 3. c3, Sf6 4. d3, Sc6 5. Sf3 (se diagram), Lg4?? For hrevled da også! Min modstander var ikke sen til at spille 6. Db3, e6 7. Sbd2?? Og ligeså hurtigt gav han mig lov at komme med i kampen igen. Helt uforståeligt, at han ikke fulgte op med Dxb7, men i efteranalysen fortalte han, at han var nervøs for, at dronningen skulle blive fanget...

Jeg får senere hapset en bonde og kunne godt have fået 2, hvis jeg havde haft lidt mere is i maven, men overblikket manglede lidt, og jeg valgte dronningafbytning i stedet. Derefter havnede vi i et tårnslutspil, hvor jeg selv føler mig ganske ovenpå. Hjemmedatamaten derimod fortæller mig, at jeg stinker til tårnslutspil, men da min modstander lugtede ligeså meget, fik jeg til sidst kørt partiet hjem med den ene merbonde. Lige da jeg har sat dødsstødet ind får jeg kigget på uret og ser, at begge vinger pludselg er faldet??? Det gav ingen mening, da jeg lige havde haft 30 minutter og min modstander omkr. de 15. Dommeren udtalte først, at partiet så var remis, men det protesterede jeg over, og et lille batteriikon på uret gav da også en indikation af, at der nok manglede strøm. Min modstander var reel nok til at erkende sit nederlag, så vi ikke behøvede et nyt ur.


Og mens jeg analyserede med min modstander, skete der ting og sager i de resterende 4 partier, der pludselig blev færdige næsten på én gang. Umiddelbart så det ud til, at Henning A. ville vinde, mens Michael, Jens og Knud Ole stod til tab. Men der blev tryllet på samtlige brætter - på de 3 af dem til vores fordel. Det, der ikke var til vores fordel, var Henning A., der på 3.-brættet var ved at vinde med en merbonde, men alligevel i slutspillet blev "snydt" og måtte nøjes med remis.


Jens fortæller fra "bord 2": "Jeg opnåede en heldig remis. Efter jeg i 4. træk slog i centrum med en forkert bonde, var jeg på hælene. Selv var jeg overbevist om, at det var den afgørende fejl, men ved nærmere eftersyn kom de rigtige problemer først senere. I diagramstillingen holder jeg, med hvid, balancen med det positionelle Te1 efterfulgt af g3. Så er der udlignet.

I stedet slår jeg på b7, med ideen at binde springeren til dronningen med Lb5 når sort spiller Sc6. Det ender selvfølgelig galt - b7 (og b2) er de såkaldte testamentebønder. Dem skal man i princippet lade leve i fred.

Det er i øvrigt også en dum ide at åbne b-linjen i den pressede stilling. Tjah, hvad skal man sige? ”Spis ikke den gule sne”☹

Ved siden af sad Henning M. Ud af øjenkrogen synes jeg, at Henning missede en gylden chance for at få en bonde igennem til forvandlingsfeltet, men jeg havde rigeligt med at følge med i mit eget spil, så jeg er ikke sikker. Det gik også noget hurtigt.

Knud Ole vandt på 7. bræt i et løberslutspil, hvor han kunne give sin løber for modstanderens fribonde, så kongen kom langt nok væk til, at Knud Ole kunne fjerne de øvrige fjendtlige bønder fra brættet med sin konge og køre én i mål til dronning.

Vores 8. bræt var desværre tomt, og det giver jo et nederlag. Så 1½ - 2½ på bord to 😊"


Og lad os slutte af med beretningen fra vores 1.-bræt, Michael: "Jeg kom rigtigt godt fra start med hvid. Efter 16 træk er følgende stilling fremkommet (diagram til højre).

Jeg må indrømme, jeg så småt var begyndt at sætte pointet ind på kontoen. Sorts kongestilling i centrum er helt håbløs, og kort rokade giver nærmest kun anledning til flere problemer på de hvide felter. Endvidere er det svært at se, hvordan sort kan forhindre springermanøvren Sd2-Se4/c4-Se6. Denne springer manøvre bliver kun bedre hvis/når jeg får et tårn på d1. Mit største problem med hvid er at bestemme det mest effektive træk, der slår søm i sorts stilling. Frem for at slå direkte på d5 med c-bonde, tænkte jeg det bedste var at få forberedt Tfd1 ved at flytte min dronning.

Efter partiet sagde min modstander at han var glad for sin stilling – så er alle jo glade. 😊 Han blev kun gladere, da jeg spillede det håbløse 17. Dg4, som nærmest forceret taber en officer efter dxc4. Det så jeg desværre først lige da jeg havde sluppet brikken. Havde jeg dog bare spillet det andet træk, jeg overvejede: 17 cxd5, ville jeg opretholde Stockfish-scoren på mellem +2,5 og +3 efter 17. -, Dxd5 18. Le4. Nu gik jeg fra +2,5 til -2 og stod håbløst til tab.

Det gik fra ondt til værre og efter 21 træk er følgende stilling opstået (diagram til venstre).

Nu står jeg til at tabe den nævnte officer. Jeg har baseret mit forsvar på en lille finte, som jeg nu ser desværre alligevel ikke går. Jeg spiller dog alligevel 18. Se4, Dxe3. 19. Sd6+. Trækket blev ledsaget med lidt ekstra effekt, da brikken blev sat. 😊 Jeg bemærkede at min modstander sank mundvandet tungt. En pervers lille glæde i elendigheden. 😊

Desværre kan springeren bare tages med løberen, da jeg efter Dxe3 mister min dronning på Lc5+. Det så min modstander selvfølgelig, så han slog springeren. Jeg bliver derfor nødt til at slå løberen med e-bonden, og må bygge min holdkampmoral på den spinkle fribonde.

Gaveboden var heldigvis ikke lukket helt den dag. Ganske få træk senere flytter jeg min løber til b6. Min modstander overser helt at den truer hans springer på a5, som jeg så indkasserer. Et materielt lige slutspil med begge tårne og uligfarvede løbere, kunne der potentielt være meget guf i med den fremskudte fribonde. Men da ingen af os kunne lave forbedringer uden at blotte sig, aftalte vi kort tid efter remis i træk 35.

Det var trods alt nok ikke et helt uretfærdigt resultat taget begges chancer og skiftevis vundne stillinger i betragtning".


Altså en hæderlig og lidt heldig kneben sejr med en spiller i undertal.


- Sigurd

3. runde - SLS 1 - Køge 4:


4. runde - Korsør 1 - SLS 1:


5. runde - SLS 1 - Nykøbing F. 1:


6. runde - Maribo 2 - SLS 1:


LINKS

HOLDOPSTILLING

Vores grundopstilling er som nedenfor. De fleste gange vil der nok være afvigelser pga. afbud, sygdom o.lign.


1. Michael Nielsen

2. Kim Nielsen

3. Henning Andersen

4. Sigurd Marthendal

5. Jens Petersen

6. Henning Mogensen

7. Jon Kristmundsson

8. Knud Ole Olsen

HOLDLEDER

Henning Andersen

Email: hea138@mail.tele.dk

Mobil: 61121097

TOPSCORER(E)

Kim Nielsen

Sigurd Marthendal

ARKIV