Generalforsamling

Generalforsamlingen 2020


Der indbydes til generalforsamling i Sydøstlolland Skakklub


tirsdag d. 1. september 2020 kl. 19.00


i klubbens lokaler i Kettinge Fritidscenter.Dagsorden ifølge vedtægterne:Valg af ordstyrer


1. Formandens beretning


2. Regnskab fremlægges og kontingent vedtages

Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse, og foreslår uændret kontingent.


3. Indkomne forslag:

Vedtægterne indeholder ikke tidsfrister for forslag. Det betyder at forslag kan fremsættes under selve generalforsamlingen.


Der er ikke fremkommet forslag indtil nu.


4. Fremtidige opgaver diskuteres


5. Valg af formand på lige år eller kasserer på ulige år

Da 2020 er et lige år, er formanden på valg. Jens P. Petersen modtager genvalg.


6. Valg af et bestyrelsesmedlem på lige år, eller af to bestyrelsesmedlemmer på ulige år

Henning Andersen er på valg i år. Henning Andersen modtager genvalg.


7. Valg af revisor.

Henning Mogensen modtager genvalg.


8. EventueltReferat:


1. Formanden fremlagde flg. beretning, der blev vedtaget uden kommentarer:

 

Generelt:

 

Jeg plejer at kunne sige at har gennemført en sæson uden forhindringer. Det kan jeg i den grad ikke sige i år! Coronaen lukkede klubben før tid, og såvel SLS EMT, som klubmesterskab i hurtigskak og holdturnering blev afbrudt i utide. SLS EMT blev bare lukket, Mesterrækkens sidste runde var der længe usikkerhed omkring, og da den så blev annonceret til d. 18. august, ja så trak først Nykøbing S., og siden Dianalund deres hold. Holdturneringslederen aflyste derfor sidste runde, og stillingen efter 6. runde blev gældende for op- og nedrykning. Det ramte så os, da vi lå på sidstepladsen, men realistisk set så havde vi ikke kunnet ændre på resultatet i sidste runde, hvor vi skulle op mod rækkens førerhold, og havde 2 point op til redningen på 7. pladsen.

Bestyrelsen besluttede derfor at lade sagen lukke og acceptere situationen. Vi havde sikkert heller ikke fået noget ud af at brokke os.

Klubmesterskabet i hurtigskak spilles færdigt i aften, hvor vi spiller de to sidste runder, og så ser vi frem til at den kommende sæson forhåbentlig kan gennemføres uden yderligere bøvl og ballade.  Men alligevel stort tak til Peder og tak til Sigurd for at føre os gennem den del af skaksæsonen som det lykkedes at gennemføre.

 

Med hensyn til Corona foranstaltninger, så følger vi myndighedernes anvisninger. Antallet af forsamlede er vi - desværre - ikke i nærheden af at overskride i vores lille klub. Afstandsmæssigt så vil vi sprede os og inddrage de tilstødende lokaler i det omfang, der ikke er plads i dette rum.

Så må vi opfordre til at medlemmerne husker vand og sæbe og sprit til hænderne. Formanden har indkøbt sprit, og man opfordres til at bruge det ofte. Kom ikke til skak, hvis du har symptomer.

 

Klubturneringer:

 

Vi begyndte sæsonen med vores Banke-Rust turnering.

Af hensyn til den pressede kalender var der kun tre runder. Desværre var der kun 10 af vore egne medlemmer som deltog. Jakob Pedersen fra Nykøbing F. tog sejren i gruppe 1. Mens Knud Ole og Svend Aage vandt hhv. gruppe 2 og 3. Det var ikke en udpræget succes, så bestyrelsen har besluttet at vi går tilbage til 5 runder. Turneringen bliver en Monrad-turnering, hvor afbud godkendes, man taber partiet og der findes en ny modstander til modstanderen… Der er ikke plads i programmet til afbudsrunder, også fordi lokalet er beslaglagt af Sophieskolen tirsdag d. 22. september.

 

1. september var der holdmatch mod Nykøbing F. i Nykøbing. Vi tabte desværre, men det var aldeles hyggeligt, og vi inviterer dem til at komme her hos os tirsdag d. 19. januar 2021.

 

Klubmesterskabet havde 18 deltagere. Michael og Sigurd beslaglagde førstepladsen. Michael vandt omkampen i et såkaldt Armageddon-parti. Så årets klubmester er Michael – tillykke til ham.

 

Sidste års juleafslutning var vist en smule uinspireret. Måske er der input til dette års afslutning? Ideer er velkomne. Vi kan jo tage en snak om det. Vi har i hvert fald sat juleafslutning på programmet igen i år. Så må vi se.

 

Klubmesterskabet i lynskak var programsat til 31. marts, og blev således ikke spillet i den forgangne sæson.


Hen over året har vi afviklet klubmesterskabet i hurtigskak. Coronaen lukkede af for de sidste to runder, som vi så spiller i aften. Jeg ved jo af gode grunde ikke, hvem der bliver Klubmester i hurtigskak i år, men Michael står med gode kort på hånden med 7½ point foran Sigurd med 7. De to skal mødes i sidste runde, så mere spændende kan det ikke blive.

 

Samlet over året er der en præmie til den spiller, der i året har opnået den største ratingfremgang. Klubben har som helhed tabt 205 ratingpoint. Den spiller som har udvist størst fremgang med 58 point er Kim Nielsen. Tillykke til ham.

 

Endelig til vores EMT turnering; SLS EMT

20 mand havde fundet vej til turneringen, og alt tegnede til en god turnering. Desværre blev vi nødt til at suspendere turneringen efter 5 runder pga. Coronaen. Da vi lukkede, førte Nicklas fra Maribo gruppe 1, og Henning Jakobsen, også fra Maribo gruppe 2.

 

Træningsaftener:

Vi havde også indført træningsaftener, og det var vistnok til glæde for deltagerne. Vi har i hvert fald planlagt en lille serie træningsaftener igen, og vi er overbevist om at vi kan arbejde med konceptet, så der kan blive en del at komme efter.


Holdturneringen:

Vi deltog med to hold i år; et hold i M-rækken og et hold i c-rækken. I C-rækken var der i år lørdagskampe. I øjeblikket ved vi ikke om det også bliver sådan til næste sæson.

Mesterrækken blev som tidligere nævnt ikke fuldført. Vi rykkede ned, og på holdet er der almindelig enighed om, at det er rimeligt nok. Vi har ikke mesterrækkestyrke. Så Corona eller ej, det er sådan det er, og vi stiller glade op i A-rækken. Hvis de spørger, så tager vi selvfølgelig igen-igen en ledig plads i mesterrækken. Lad os nu se.

Det lykkedes ikke helt at komme gennem sæsonen uden afbud, men vi kom igennem og stillede hele hold mand hver gang – det er flot.

 

C holdet fik en hæderlig 2. plads i rækken efter Maribo’s 4. hold. Frank blev topscorer i C-rækken med 5 point af 6 mulige – flot.

 

Donation:

Danmissions genbrugsbutik i Nysted har ydet et tilskud på 3000.- til lubben i den forgangne sæson. Det er Lars, der sørger for ansøgningen, og hans initiativ har igen båret frugt. Så tak til Danmission, og selvfølgelig også til Lars.


Medlemssituationen:

Jeppe er stoppet, det måtte vi jo forvente, da han flyttede til Odense. Ellers er der ikke sket noget på medlemsfronten.


Lokalerne:

Der er heller ikke noget nyt om lokalerne. Igen i år må vi aflyse en aften fordi skolevæsenet skal bruge lokalet. Det er sådan, at de har fortrinsret. I år er det tirsdag d. 22. september, hvor klubben følgelig er lukket.


Kaffeordningen:

Kaffeordningen fungerer fint. Tak til Flemming som sørger for det, også når han ikke selv kan komme. Det er rigtig dejligt at der er tjek på det.


Hjemmesiden:

Igen tak til Sigurd for det store arbejde med hjemmesiden. Det er meget imponerende. Tag nu og hjælp ham med indlæg. Stort og småt er velkomment.


Fremtiden:

Den 13. september skal vi samle affald i Godsted. Herved tjener klubben 3000.- kr. Der er et program for dagen, som jeg har lagt på bordene. Bestyrelsen håber at mange vil være med og bruge et par timer søndag d. 13. september fra kl. 10.

Herudover har Henning Andersen på bestyrelsens vegne søgt Høeghs-fonden om tilskud til computerudstyr, elektronisk bræt og projektor. Vi vil stable noget undervisning / fremvisning på benene, hvis ansøgningen imødekommes. Det var som bekendt Høeghs-fonden som gav os mulighed for at købe de elektroniske nye ure.

Så på sponsorfronten går det fint. Vores egne bidrag til festen, hvor vi sidste år forhøjede kontingentet, betyder at vi har fået bagdelen ned fra kogepladen, og som I senere vil se, er regnskabet i stærk bedring.


Vi har en fin lille velfungerende skakklub. Vi har håndteret den økonomiske situation, og nu skal vi se, om vi ikke kan få flere medlemmer.


Tak for sidste sæson.


2. Kassereren fremlagde regnskabet, der blev vedtaget.

Dog blev der foreslået, at man fremadrettet kun lader det forgangne års kontingentindbetalinger fremgå - uanset om de er betalt. På denne måde fremstår et mere reelt regnskab, så for sent indbetalt kontingent ikke giver underskud det ene år og overskud året efter.


3. Ingen forslag til behandling.


4. Fremtidige opgaver.

Affaldsindsamlingen d. 13/9 blev gennemgået og de fleste af de tilstedeværende meldte sig som frivillige. Klubben vil modtage 3000 kr. for indsatsen.


5. Jens Petersen blev genvalgt som formand


6. Henning Andersen blev genvalgt til bestyrelsen


7. Henning Mogensen blev genvalgt som revisor.


8. Intet under eventuelt.


Tidligere generalforsamlinger

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2010