Generalforsamling

Generalforsamlingen 2019

Der indbydes til generalforsamling i Sydøstlolland Skakklub


tirsdag d. 30. april 2019 kl. 19.00


i klubbens lokaler i Kettinge Fritidscenter.Dagsorden ifølge vedtægterne:


Valg af ordstyrer


1. Formandens beretning


2. Regnskab fremlægges og kontingent vedtages


1. Bestyrelsen foreslår at kontingentbetalingerne omlægges til at gælde kalenderåret.


2. Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves til hhv. 900.- og 1.000.- kr. årligt.


3. Indkomne forslag:


Vedtægterne indeholder ikke tidsfrister for forslag. Det betyder at forslag kan fremsættes under selve generalforsamlingen.


1. Bestyrelsen foreslår at den enkelte deltager betaler et fast indskud på 50.- kr. til hver af klubbens ratede turneringer til dækning af EMT-afgift og symbolske præmier.


4. Fremtidige opgaver diskuteres


5. Valg af formand på lige år eller kasserer på ulige år


Da 2019 er et ulige år, er kassereren på valg. Svend Aage Hansen modtager genvalg.


6. Valg af et bestyrelsesmedlem på lige år, eller af to bestyrelsesmedlemmer på ulige år


Michael V. Nielsen og Sigurd Marthendal er på valg i år. Begge modtager genvalg.


7. Valg af revisor.


Henning Mogensen modtager genvalg.


8. EventueltReferat:


1. Formanden fremlagde nedenstående beretning, som blev godkendt uden kommentarer.


Klubturneringer:

 

Vi har igen gennemført en sæson uden forhindringer. Der har været meget få afbud til klubaftener og holdskak. Igen i år er det lykkedes at gennemføre klubbens turneringer, og alt er forløbet efter planen. Især  var det en god ide at bytte om på klubmesterskab og OPEN. Tak til Peder og tak til Sigurd for at føre os gennem en vellykket skaksæson.

 

Vi begyndte sæsonen med vores Banke-Rust turnering.

Vinder: Sigurd med 100 % score: 7 af 7.

 

I oktober afviklede vi klubmesterskab i lynskak, som blev vundet af Michael med 100 % score: 9 af 9.

 

Bestyrelsen var enedes om at lave lidt mere sjov ud af juleafslutningen, og det blev vel modtaget af de fremmødte medlemmer. Vi spillede hurtigskak med ulige materialefordeling, hvor antallet af dronninger og springere varierede i forhold til spillestyrken. Formanden havde lavet en fin gløgg og der blev også budt på  æbleskiver.

 

I februar fik vi afviklet en ny type turnering: 3 runder EMT på en søndag, med indlagt fællesspisning mellem 2. og 3. runde. Vi blev to grupper á 4 mand. Gruppe 1 blev vundet af Michael og gruppe 2 af undertegnede. Begge måtte afgøres i lynskak efter sidste runde.

 

Hen over året afviklede vi klubmesterskabet i hurtigskak. Tre runder pr. aften - enkelte kun to - og dobbeltrunder, så der blev i alt 22 runder. Vinderen blev Michael med 19½ point.

 

Derefter endelig klubturneringen, som i år vandtes af Michael V. Nielsen på deling med Morten. Efter nøje korrektionsberegninger tilfaldt titlen igen Michael, som dermed har taget sig kærligt af alle tre klubmesterskaber i denne sæson. Tillykke til Michael.

 

Samlet over året er der en præmie til den spiller, der i året har opnået den største ratingfremgang. Der blev i år Frank, som lagde 102 til sine 1128, og foreløbig et nået op på 1230. Det stopper forhåbentlig ikke her!

 

Endelig til vores EMT turnering; SLS EMT

Vindere: Jon i gruppe 2 med 7 af 7 point og gruppe 1 Jeppe med 5½ point. Jeg sender Jeppe præmien i gruppe 1, men vi skal også lige ordne de andre præmietagere.

 

Holdturneringen:


Vi deltog med to hold i år; et hold i M-rækken og et hold i B-rækken. Vi flyttede hjemmeaftenen til torsdag, og det virker til at være en god ting. I C-rækken var der i år lørdagskampe. I øjeblikket ved vi ikke om det også bliver sådan til næste sæson.

Mesterrækken blev en realitet, fordi Vordingborg ikke ønskede at stille op, og Faxe ikke ville have to mesterrækkehold. Vi blev så igen tilbudt pladsen. I år lykkedes det at blive hængende vad egne evner, idet Holbæk 3 stillede meget svagt op.

Det lykkedes ikke helt at komme gennem sæsonen uden afbud, men vi kom igennem og stillede 8 mand hver gang – det er flot.

Undervejs oplevede vi desværre nogle kedelige hændelser omkring de andre holde opstillinger, specielt Holbæk 2, hvor vi måtte indgive protest – uden held, og senere ved delegeretmødet havde vi som følge deraf stillet et ændringsforslag til holdturneringsreglementet, som heller ikke fik medhold.

 

B holdet rykkede desværre ned. Til næste år spiller vi således M- og C-rækken. Vi tager ikke imod eventuelle tilbud om B-rækken; de andre hold er alt for stærke, specielt i toppen med spillere på 2000 ratingpoint eller mere. Sådan en ville pynte gevaldigt på 1. bræt i mesterrækken.

 

Medlemssituationen:


Desværre oplever vi et vigende medlemstal. I sidste sæson stoppede Valerii og Finn, Thor og Phillip. Og i år er Jeppe jo flyttet til Odense. Jeppe vil stadig gerne hjælpe til på M-række holdet, i hvert fald ved udekampe, og Jan Andersen har lovet at blive aktiv igen i næste sæson. Men det går desværre den gale vej.

Hvad skal man så gøre ved det? Det synes jeg, vi skal tage en snak om i forlængelse af denne beretning.

 

Lokalerne:


Intet nyt.


Kaffeordningen:


Kaffeordningen fungerer fint. Tak til Flemming som sørger for det, også når han ikke selv kan komme. Det er rigtig dejligt at der er tjek på det.


Hjemmesiden:


Tak til Sigurd for en helt igennem fantastisk hjemmeside. Det er meget imponerende.


Fremtiden:


Vi skal senere have en snak om finanserne. Det ser ikke så godt ud, som det i hvert fald tidligere har været. Det har bestyrelsen håndteret ved en fremrykning af kontingentbetalingen. Men det synes jeg, vi skal snakke om under regnskabspunktet. Jeg vil bare allerede her kvittere for medlemmernes opbakning til at bidrage med efterårets kontingent allerede nu, så vi kunne komme foran med indtægter før udgifter.


Alt til trods, så har vi en fin lille velfungerende skakklub. Vi skal håndtere den økonomiske situation, og vi skal se, om vi ikke kan få flere medlemmer.


Tak for i år.


2. Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendt. Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen foreslåede kontingentforhøjelse


3. Forslaget fra bestyrelsen blev vedtaget. Der fremkom ikke andre forslag.


4. Forskellige forslag til medlemshvervning blev drøftet, ligesom sponsorater blev drøftet. Nye tiltag vedr. turneringer blev ligeledes drøftet. Det lægges op til bestyrelsen at komme med forslag til sæsonplan.


5. Svend Aage genvalgt.


6. Michael og Sigurd genvalgt.


7. Henning M. genvalgt.


8. Intet under eventuelt.
Den 3-dobbelte klubmester

Michael V. Nielsen

Tidligere generalforsamlinger

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2010

Kontakt


Formand:

Jens Peter Petersen

Email: formand@slskak.dk

Mobil: 23395503


Kasserer:

Svend Aage hansen

Email: kasserer@slskak.dk

Tlf: 23379967Webmaster:

Sigurd Marthendal

Email: webmaster@slskak.dk

Mobil: 93957963


PR:

Henning Andersen

Email: pr@slskak.dk

Mobil: 61121097

web hit counter

Du er besøgende nr:

Hvor & hvornår


Spilledag:

Tirsdag kl. 19.00

Torsdag: Hjemmekampe i holdturneringen


Sæson:

September til april (inkl.)


Spillested:

Kettinge Fritidscenter

Kettingevej 78

4892 Kettinge