Generalforsamling

Generalforsamlingen 2021


Der indbydes til generalforsamling i Sydøstlolland Skakklub


tirsdag d. 7. september 2021 kl. 19.00


i klubbens lokaler i Kettinge Fritidscenter.
Dagsorden ifølge vedtægterne:Valg af ordstyrer


1. Formandens beretning


2. Regnskab fremlægges og kontingent vedtages


3. Indkomne forslag:


  • Vedtægterne indeholder ikke tidsfrister for forslag. Det betyder at forslag kan fremsættes under selve generalforsamlingen. Indtil videre er der ikke indkommet forslag.


4. Fremtidige opgaver diskuteres


5. Valg af formand på lige år eller kasserer på ulige år


  • Da 2021 er et ulige år, er kassereren på valg. Svend Aage Hansen modtager genvalg.


6. Valg af et bestyrelsesmedlem på lige år, eller af to bestyrelsesmedlemmer på ulige år


  • Michael V. Nielsen og Sigurd Marthendal er på valg i år. Begge modtager genvalg.


7. Valg af revisor.


  • Henning Mogensen modtager genvalg.


8. Eventuelt


Straks efter generalforsamlingen afvikles spillermøde, hvor bl.a. sæsonplanen og holdturneringen diskuteres. Bestyrelsens oplæg til sæsonplan er offentliggjort på hjemmesiden.


Referat:


Der var 6 fremmødte til generalforsamlingen. Sigurd blev valgt til ordstyrer, og han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Derefter fik formanden ordet. Nedenfor er hans beretning:


1. Formandens beretning:


Generelt:


Det er meget trist at skulle starte mødet i den sørgelige erindring at vi har mistet Morten Døring. Morten gik bort lørdag d. 30. januar efter kort tids sygdom. Han blev 52 år.

Morten var et skattet medlem af klubben. Han var altid positiv, god at tale med og stærk at spille skak mod.

Vi husker Morten som en god kammerat som altid bidrog til klubbens ve og vel, skakligt som socialt.

Lad os sammen tænke på Morten et øjeblik.


-


Igen i år satte Coronaen en effektiv stopper for vores aktiviteter. Vi valgte at lukke klubben helt i december måned. Det gik hårdt ud over aktiviteterne, og derfor blev der ikke spillet lynmesterskab, hurtigskakmesterskab, klubmestersimultan, holdskak eller SLS open.

Det var noget ærgerligt møg og jeg har tænkt at gå lidt hurtigt hen over det, og fokusere på det, der lykkedes:


Klubturneringer:


Vi begyndte sæsonen med vores Banke-Rust turnering.

Efter sidste års eksperiment med 3 runder, havde vi besluttet at komme tilbage til 5 runder. Der kom 20 tilmeldte, og vi havde en fin turnering.

Jon delte førstepladsen med Nicklas fra Næstved.


Klubmesterskabet blev afbrudt efter 5. runde – der var planlagt 6. På det tidspunkt delte Michael 1. pladsen med Jan Ambirk og Nicklas. Der var ikke realistisk mulighed for at andre fra klubben kunne nå at blande sig i det, så Michael blev fortjent klubmester igen i år. Tillykke.


Samlet over året er der en præmie til den spiller, der i året har opnået den største rating fremgang. I år er det Jon, der har størst fremgang med 86 tjente point. Tillykke til ham.


Den kommende sæson

Træningsaftener:

Vi har planlagt en lille serie træningsaftener igen, og vi er overbevist om at vi kan arbejde med konceptet, så der kan blive en del at komme efter, i sær når vi har fået bedre udstyr, som jeg kommer tilbage til.

Holdturneringen:

På grund af medlemssituationen skal vi have en voksensamtale om, hvor mange hold, det er realistisk at tilmelde. Bestyrelsen forestiller sig et hold i a-rækken, og ikke mere.

Det ser heller ikke ud som om 2. hovedkreds kan få tilmeldinger nok til C-række. Sidste år trak vi os, fordi det så ud til at der ud over os kun ville være hold nord for Køge i rækken.

Holdningen var, at man ikke ville køre så langt. Det gælder formentlig stadigvæk.

Nykøbing har spurgt, om vi skal lave noget selv, og det vil vi gerne. Men vi afventer planlægningen af 2. hovedkreds’ holdturnering for ikke at tage vinden ud af den.

En af ideerne er at genoplive ”Skansestævnet” i en eller anden form. Der er måske nogen, der kan huske det, men kort fortalt, så er det et holdskakstævne hvor det ikke betyder noget, hvor mange der møder frem fra hver klub, idet placeringen afgøres af den procentuelle score. Sidste år havde vi planlagt 3 runder her og i Maribo.


Donation

Høeghs fonden har generøst bevilliget os godt 16.000 kr. til træningsmaterialer, og bestyrelsen har foreløbig indkøbt bærbar PC og et nyt elektronisk skakbræt, ligesom der er tegnet et bladabonnement. Planen er at indkøbe brikker, så vi får kurante – dvs. ensartede, ublandede brikker at spille med. Brikker er i restordre. Og vi skal også lige tælle op, hvad vi allerede har af gode, ensartede sæt. Hvis der er en god ide til indkøb, så må I endelig komme med den. Det skal bare kunne kaldes træningsmaterialer, da det er det, vi har fået midler til.


Medlemssituationen

Ud over at vi har mistet Morten, så er Franz også stoppet for at melde sig ind i Maribo. Vi er nu nede på 14 medlemmer.


Lokalerne

Der er ikke noget nyt om lokalerne.


Kaffeordningen

Kaffeordningen fungerer fint. Tak til Flemming som sørger for det, også når han ikke selv kan komme. Det er rigtig dejligt at der er tjek på det.


Hjemmesiden

Igen tak til Sigurd for det store arbejde med hjemmesiden. Det er meget imponerende. Tag nu og hjælp ham med indlæg. Stort og småt er velkomment.


Generalforsamlingen gav tilslutning til ideen om at indkøbe brikker.


2. Regnskabet blev fremlagt og vedtaget.

Svend Aage fremlagde regnskabet, som qua legat fra Høeghs Mindelegat udviser et stort overskud i 2020. Det hører dog med til historien, at pengene er øremærket og i 2021 er brugt/bruges som ansøgt.

Kontingent forbliver uændret.


3. Indkomne forslag:

Ingen forslag.


4. Årsplanen blev gennemgået og godkendt.


5. Svend Aage Hansen blev genvalgt.


6. Michael V. Nielsen og Sigurd Marthendal blev genvalgt.


7. Henning Mogensen blev genvalgt.


8. Eventuelt.

Under eventuelt blev mulighederne for de medlemmer, der ikke deltager i holdturneringen, drøftet. Dette vil der blive gået videre med.

Tidligere generalforsamlinger

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2010