L-F Mesterskabet 2018

LOLLAND-FALSTER MESTERSKABET 2018

1. runde - 6. juni 2018


I år hele 30 spillere med til denne gode sommerturnering, heraf kun de 14 fra Maribo. Resten fordeler sig på 6 andre lokale klubber - 4 fra SLS, 5 fra Nyk. F., 5 fra Faxe og en enkelt spiller fra henholdsvis Nakskov og Præstø. Desværre - set med SLS-briller - er der ingen af os med i gruppe 1, så undertegnede får ikke lov at forsvare L-F Mesterskabet. Jeg har ganske enkelt tabt for meget rating.  Sidste år var gruppe 1 en ren mestergruppe, men i år er der 2 spillere med under 1900.


Til gengæld burde vi få præmie(r) i gruppe 2, hvor både Michael, Jens og undertegnede spiller. Jeg får ikke en gang lov til at være højest ratet i denne gruppe ?! Den ære får Michael med hele 8 ratingpoint mere! Michael og jeg må nok påtage os favoritværdigheden i gruppen, men det skal jo lige bevises. Peder spiller i gruppe 3, hvor han til gengæld er underdog og skal overpræstere for at få præmie. Men Peder har jo på den anden side overpræsteret temmelig meget i nyere tid!


Og så til skakken...

Undertegnede startede med at vinde første parti uden kamp, da Leif Aaen meldte sig syg på selve dagen. Reglerne for denne turnering er, at afbud skal meldes senest 24 timer før spillestart. Senere afbud medfører tab af partiet. Ikke den bedste start for hverken Leif eller undertegnede, men sygdom er hver mands herre, som man siger.


Jens har sendt flg. fra sit parti: "Jeg skulle starte LF-turneringen med hvid mod Svend Erik Hansen fra Maribo. Ham har jeg ikke gode erfaringer med at møde. Kun en gang tidligere har jeg kunnet vinde, og det var endda efter en grov overseelse af Svend Erik.

I en fem-runder turnering er første parti vigtigt. Der er jo ikke mange runder til at reparere på uheld. Jeg havde sat mig op til at spille aggressivt og tage en chance eller to - uden at overdrive - jeg er helt klar over at jeg lynhurtigt kunne komme til at stå rigtig meget næstbedst, hvis jeg spillede passivt.

Der er ikke nogen særlig grund til at fordybe sig i selve partiet. Det udviklede sig som planlagt rodet og aggressivt. Svend Erik fandt ikke det bedste træk et par gange undervejs. Hvid rokerede langt på et sent tidspunkt, og sort kunne lukke dronningefløjen op. Hvid var bare lidt hurtigere i aktionen på kongefløjen.

Da sort vælger at lukke centrum, er der kun en mulighed: at fyre bønderne af hurtigst muligt. Den der kommer allersidst skal som bekendt i den sorte gryde….

Slutstillingen efter Da3-a2+. Skakken var nok det, Svend Erik ikke havde fået med i beregningerne. Der er nogen, der siger at de lange diagonaler er lette at overse, og det var det da i dette tilfælde. Kf8 er mat med Sxh7. Sorts andre muligheder er meget dyre i materiale."


Peder har sendt flg. fra sit parti: "I første runde var det junioren Mathias R. Fra Maribo, der midt i spillet satte et tårn udækket, så var jeg foran. En åben a-linje hvor jeg havde overtaget med et tårn fremme på anden række, truer Mathias med en løber på tårn. Ingen fare - tårnet kan nemt flyttes, så jeg regner på forskellige muligheder for det videre spil, og får desværre byttet om på to træk. Det kostede tårnet. Senere flyttede M.R dækningen af anden række, så jeg kunne fange dronning med konge bag og dermed vinde kvaliteten og derefter spillet."2. runde - 20. juni 2018


Michael sad over pga. Leif Aaens udtræden af turneringen, men ellers var vi 3 andre i aktion. Jens og jeg sad med udsigt til dem, der kæmper om "min" pokal. Og det er så det nærmeste vi kommer - til tilskuerpladserne... Jens skulle møde Michaels halve banemand, og jeg skulle møde Svend Aage junior, eller Svend Erik, som de fleste kalder ham. Peder skulle have fornøjelsen af Svend Erik Wehlast fra Faxe.


Hele dagen havde jeg haft minus motivation til aftenens parti. Det havde intet med min modstander at gøre, men jeg var ganske enkelt bare træt og uoplagt. Derfor var det med en forudanelse om en kommende katastrofe, at jeg satte mig til brættet. Katastrofen lod heller ikke vente længe på sig. Den indfandt sig allerede i træk 12, hvor hvid (SEH) netop har trukket 12. Lg5 (se diagram). Jeg havde indtil da spillet som lyn og torden i en Najdorfvariant, som jeg jo er temmelig godt hjemme i, som de fleste læsere og klubmedlemmer nok har bemærket. Men nu er vi ude over åbningen, og jeg aner et klassisk tema med bondegevinst, som jeg grunder lidt over, men ikke nok... Jeg spiller derfor 12. -, Sxe4?? med idéen 13. Lxe7, Sxc3 og begge dronninger er i slag, og bonden vundet. Hvad jeg dog først så efter trækket var, at hvid bare bytter det hele af, f.eks: 14. Lxd8, Sxd1 15. Txd1, Txd8 16. Lxh7+ (trækket jeg havde overset i første omgang), der vinder bonden tilbage samt en kvalitet.


Jeg forsøger mig derfor med fusk: 13. Lxe7, Db6+ 14. Kh1, Sf2+. Det kunne jo være, SEH rykkede kongen tilbage til g1, og så ville jeg have mat i 3. Men SEH har desværre 400 for meget i rating til at hoppe på den, så han slår springeren 15. Txf2, Dxf2 16. Le4 (mat i 1 kan han sørme også se...). Herfra er det et studie i total nedsmeltning fra undertegnedes side. 16. -, Te8?? 17. Lxb7, Ta7? 18. Lc5 (det så jeg heller ikke), Df6 19. Se4, Dg6? 20. Lxa7, Sc6? 21. Dd7, opg. Hertil var der gået mindre end 1 time!!!???


Jens gik det ikke meget bedre, selvom han dog ikke var kommet galt afsted, inden jeg gik... Jens fortæller selv:


"Efter hvid har spillet b5 og sort Se7, følger jeg en fejlagtig ide, som jeg fik før Se7 kom til at dække g6.

Ideen er at sort ikke kan slå med f-bonden, hvis hvid spiller Sh4 – g6.

I stillingen til venstre skal hvid spille Sb-e2, efterfulgt af d4. Det er langt bedre. Men jeg fremturer, og efter 11. Sh4, Lg4 12. Le3, d5 13. exd5, Sexd5 14. Lxb6, Sxb6 15. Sg6 (den ”gode” idé), Sxc4 16. Sxf8, kommer naturligvis Dxd3, og vi kan alle se i diagrammet til højre: hvid står rigtig meget til tab.

Jeg forsøger 17. Sg6 for at lukke f-linjen op og således binde springeren til kongen, så den kan falde til Sa3, men sort når at spille Le6 og dække den med Kf7. F-bonden er jo væk og tillader kongen at dække."


Peder nåede jeg slet ikke at se - hverken parti eller person. Fortæller måske lidt mere om, hvor lidt tilstede, jeg var. Til gengæld var Peder selv tilstede - eller var han? Døm selv ud fra Peders eget korte referat:

"Modstander Sven Erik W. fra Faxe. En OFF-dag! Allerede fra 3. træk spillede jeg ukoncentreret, og efter 20-25 træk fik jeg ikke forudset en løber skak. Av av - tabt spil."3. runde - 4. juli 2018


Jens var oversidder i dag i gruppe 2, så kun Michael og undertegnede skulle spille, og det var mod hinanden. Jeg førte de hvide brikker. Flg. lille dialog blev udvekslet ved partistart:

Sigurd: "Nå, skal vi kaste os ud i det?"

Michael: "Ja - så vi kan komme hjem og nyde aftensolen i haven".

Sigurd: "God kamp!"

Michael: "God kamp!"

1. g3, d5 2. Lg2, .......

Sigurd (efter at have ventet 5 minutter på Michaels træk 2): "Skulle du ikke hjem og nyde solen??"...


Partiet forløb lidt atypisk, som I måske kan fornemme efter de første 1½ træk. Jeg afveg fra mit sædvanlige e4 for at ruske lidt op i både Michael og mig selv. Derfra gik det uden den store fordel til nogen af os, medmindre man spørger Fritz, der selvfølgelig fandt flere "gevinst"-træk undervejs til begge parter, men da Michael og undertegnede er almindelige dødelige, er den første konklusion nok den mest korrekte...


Vi kommer ind i partiet efter, jeg har slået en fremskudt bonde med 23. Txf2. Her er Michael gerådet i rimelig meget tidnød (jvnf. ventetiden på træk 2...), hvor han kun overlever på de tillagte 30 sekunder pr. træk. Derfor er hans næste træk ikke gennemtænkt nok: 23. -, Sxc5?? 24. bxc5. Her burde jeg have set Sg5+, der havde været en MEGET klar gevinst på over 11.33 iflg. Fritz. I stedet valgte jeg det næstbedste, der "kun" var en meget klar gevinst på 3.17. 24. -, Lxh3 25. Sg5+ (denne gang så jeg det), hxg5 26. Txf7+, Kh6 27. Txc7, Te8. Michael truer min e-bonde, som jeg tænker, jeg hellere må holde for ikke at komme yderligere bagud og få Michaels tårn ned i min stilling??? Jeg er dog rimelig optimistisk mht. at få gaflet hans b- og a-bønder??? 28. e3, Tb8 29. Tb1. Det er først nu, jeg bliver klar over, at jeg sådan set er et helt tårn foran, så det kommer da med i spil nu !? (Derfor spørgsmålstegnene tidligere...). Med denne nye erkendelse var resten spil til ét mål.


Peder fortæller om sit parti: "I tredie runde mod Svend Åge Christensen, Nakskov, fik jeg skabt en fælde efter mange træk, der enten kostede et tårn for løber eller en springer. Han valgte at tabe springer. Resten af spillet (56 træk) var afbytninger, indtil jeg fik fanget hans sidste officer, så opgav han med udsigten til kun at have en bonde tilbage mod en springer og 4 bønder. Endelig et spil der fungerede, selvom det at spille i denne sommervarme ikke lige er sagen".

Redaktøren kan dog tilføje, at fra hans tilskuerposition stod der da vist en gaffel og blinkede allerede i træk nogen-og-40, der kunne have givet Peder tårnet gratis noget tidligere... Men jeg kan jo have set forkert?!


4. runde - 1. august 2018


Jens startede det interne opgør mod undertegnede med at få alle undskyldningerne på plads først: Træt, sovet dårligt, varmen... Så var der ligesom lagt op til et parti, der sluttede efter 1 times spil, da Jens opgav i træk 16. Der havde han mistet en bonde og stod til at miste yderligere en kvalitet. Som sagt - træt, sovet dårligt, varmen... Mere suppe tror jeg ikke, der skal koges på det parti.


Michael fik has på min banemand, Svend Erik. Allerede da jeg kørte hjem lidt over 8, førte Michael med en bonde og havde en væsentlig fordel.


Peder mødte ratingfavoritten Finn Kristiansen. Det fortæller han om her: "Vedr. Runde 3. - Peder mod Sven Åge Christensen - er det helt rigtigt set af redaktøren, at jeg kunne have givet en springer gaffel med skak og vinde et gratis tårn.

I denne sommer med alt for høje temperaturer, overvejede jeg meget at få rykket kampen, men da varmen ser ud til at fortsætte, opgav jeg dette. Der var rimelig køligt alt taget i betragtning, så vi gik igang. Indtil nogen fandt på at lukke døren til terrassen. Så blev der ulideligt varmt. Til selve spillet en Caro Kan åbning. Finn kender vist den åbning rigtig godt, så jeg var længe om at nå til rokaden. Det lykkedes mig dog at vinde en centrumbonde, få generet hans udvikling ved at fastlåse en springer på c1 i adskellige træk samt at give ham en dobbeltbonde på g-linien. Herefter har jeg faktisk en fribonde på e-linien og en god f-bonde. Derudover havde vi begge kun bønder på a-, b-, g- og h-linierne og hver 2 tårne og dronninger. Nu var varmen for alvor gældende. Med ca 30 minutter tilbage for mit vedkommende, var der masser af tid, men jeg kunne ikke finde brugbare løsninger, så jeg tilbød remis, der blev accepteret. Et spil hvor jeg står klart til gevinst, men som jeg ser det, også store muligheder for at lave fejl. Så jeg er godt tilfreds med at spille lige op med Finn K."


5. runde - 22. august 2018


Så er vi nået til sidste runde, hvor der for nogle af os var præmier på højkant, mens det for andre handlede om "damage control". Selve titlen som L-F Mester var allerede tilfaldet Lars Christensen fra Faxe inden sidste runde. Hans 4 pinde kunne ikke hentes. Men gruppe 2 og 3 var jo lidt mere interessante for os SLS'ere.


Det 3. og sidste interne opgør i gruppe 2 var denne gang mellem Michael og Jens. Der blev gået til stålet, og Jens var rimelig aggressiv i dagens opgør. Men efter slutresultatet at dømme åbenbart ikke nok. Igen er sidemandskiggeriet ikke en særlig valid analyseform, og jeg blev ikke til den bitre ende, så jeg kan kun konkludere, at Michael vandt.


Mit parti var forholdsvis hurtigt overstået - kun 2½ time. Kun skakspillere vil vist give mig ret i, at det var forholdsvis hurtigt... Den nye mand i Maribo - Jørgen Barner Jespersen - havde jo hidtil hevet 1½ point fra mine 2 klubkammerater, så han skulle nok ikke undervurderes! Jeg fik lov at spille skotsk med hvid, og det ved de fleste, jeg er glad for. Jeg ved ikke, hvad varianten hedder, men jeg kalder den afbytningsvarianten, når sort vælger at bytte springerne i centrum, så dronningerne kommer tidligt i spil og som regel også bliver byttet hurtigt. Således også i dette parti. Jeg vandt på et bedre positionelt spil og en bedre udvikling, der kostede min modstander lidt for mange bønder.


Peder fortæller om sit parti: "Sidste runde i Maribo mod Knud Jacobsen fra Faxe, junior spiller der snart passerer 1600 i rating. Det blev remis, som jeg er godt tilfreds med. Vi når frem til et slutspil med uligefarvede løbere og hver 6 bønder. Om jeg kunne få mere ud af det efter seneste afbytning, hvor jeg får afbyttet min springer med hans løber, er nok tvivlsomt. Mulighederne for gevinst er reduceret væsentligt".


Opsummering: Undertegnede vandt altså gruppe 2. Det må siges at den eneste rimelige trøst for ikke at kunne forsvare min titel oppe i gruppe 1 - efter min ærbødige mening. Michael blev nr. 2 men med et lille ratingtab. Faktisk var det kun Jens og Michael, der fodrede os andre med ratingpoint - ikke mange, men dog nok til, at jeg kom foran Michael igen...

Peder blev nr. 3 i gruppe 3, men med en ratinggevinst på ikke mindre end 72. Altså har Peder spillet langt over forventning.

L-F Mesteren Lars Christensen sluttede af på sædeles fornem vis ved også at vinde det sidste parti, så han blev den mest suveræne L-F Mester længe.

Hvor & hvornår


Spilledag:

Tirsdag kl. 19.00

Torsdag: Hjemmekampe i holdturneringen


Sæson:

September til april (inkl.)


Spillested:

Kettinge Fritidscenter

Kettingevej 78

4892 Kettinge

Kontakt


Formand:

Jens Peter Petersen

Email: formand@slskak.dk

Mobil: 23395503


Kasserer:

Svend Aage hansen

Email: kasserer@slskak.dk

Tlf: 23379967Webmaster:

Sigurd Marthendal

Email: webmaster@slskak.dk

Mobil: 93957963


PR:

Henning Andersen

Email: pr@slskak.dk

Mobil: 61121097

Du er besøgende nr:

web hit counter