Fra formand m.m.

Forslag om fælleshold med Nyk. F. Skakklub

23. februar 2022

Vi har fået en henvendelse fra Nykøbing F. Skakklub med et forslag om at stille fælles hold i holdturneringen.


Det går ud på, at hver klub stiller 4 mand ( en bilfuld ) til hver holdkamp.

Den umiddelbare fordel er, at vi kan få et hold i Mesterrækken, som kan klare sig dér. Selvfølgelig forudsat, at en af klubberne rykker op, men det er meget sandsynligt.

Der skal stilles et hold i A-rækken på samme måde, og også gerne et B-hold.

Det burde betyde, at vi kan få flere ud og spille holdkampe. Vi har ikke selv spillere nok til, at vi tør stille flere hold, men sammen kan det bedre lade sig gøre.

Dette forslag skal selvfølgelig op på generalforsamlingen, og jeg skriver om det nu, så du kan tænke over det, og også snakke med de andre i klubben i tiden frem til da.


Sigurd, Michael og Jens har alle tre været til et møde i Nykøbing, og vi vil gerne svare på dine uddybende spørgsmål. Så kom bare og spørg.

Skaklige hilsener

Jens P.

Forslag til delegeretmøde ikke vedtaget

6. marts 2019


Efter delegeretmødet i 2. hovedkreds d 6.april kan jeg fortælle at vores forslag til ændringer i holdturneringsreglementet ikke blev vedtaget. Der var et klart flertal imod. Vore naboklubber, Maribo og Nykøbing, støttede forslaget, men flere af de Sjællandske klubber, herunder Holbæk og Køge var imod. Og da stemmetal afhænger af klubstørrelse faldt forslaget så. Jeg hørte ingen gode argumenter imod forslaget, men min hørelse er nok også forud indtaget (indstillet) på en anden frekvens.


Der var ikke andre forslag på mødet, formandens beretning og regnskabet blev vedtaget og godkendt, og alle valg var genvalg. Så det var et hurtigt og lidt forudsigeligt møde.


- Jens P.

Hæderstegn til Sigurd Marthendal

28. januar 2019


Hvert år indstiller de 8 hovedkredse i DSU hver en spiller til at modtage hæderstegn for en særlig indsats for skakken i området. Hæderstegnet uddeles officielt ved DSU’s delegeretmøde i påsken.


I år er denne hæder overgået Sigurd Marthendal, og vi er mange, der finder dette særdeles velbegrundet. Jeg citerer fra begrundelsen:


I 1988 oprettede Sigurd Marthendal skoleskak på Tingsted Skole, hvor han lige var blevet nyansat som lærer. Det blev en ubetinget succes, hvor op imod halvdelen af skolens elever deltog i skakaktiviteter over de næste 15 år. Utallige mesterskaber - både individuelt og hold - regnede ned over den lille landsbyskole. Specielt var "Sigurds piger" landskendte for deres antal, engagement og spillestyrke. Sigurd var også initiativtager til en landsdækkende skaklejr for børn i Gedesby på Sydfalster 4 år i træk fra 1994-97.


I 1993 tog Sigurd initiativ til oprettelsen af Tingsted Skakklub, som han sad som formand for i ca. 12 år. Klubben var præget af sine mange juniorspillere og kun en håndfuld seniorspillere. Klubben var også i en årrække med i et samarbejde med andre tankesportsgrene, hvor de under Nyk. F. Festuge arrangerede "100 Timers Non-stop Tankesport" i et stort telt med bar og livemusik m.m.


I 2008 flyttede Sigurd til Kettinge og blev medlem af Sydøstlolland Skakklub. Her etablerede han sig hurtigt som en af klubbens stærkeste spillere.


Sigurd overtog klubbens hjemmeside; www.slskak.dk, og har med stor flid og engagement etableret den som et fantastisk eksempel til efterfølgelse. Sigurd deltager i klubbens ledelse som bestyrelsesmedlem og bærer en stor del af ansvaret for en sportsligt og socialt velfungerende klub. I 30 år har Sigurd således uophørligt bidraget forbilledligt til Skakkens vel i vores område.


Stort tillykke til Sigurd!


- Jens P.

Afgørelse fra turneringskomitéen


4. januar 2019


Afgørelse vedr. holdkampen i Mesterrækken mellem Holbæk 2 og Sydøstlolland 1 afviklet søndag den 9. december 2018 i Holbæk:


1. Turneringskomiteen anerkender Sydøstlollands klage.

Bemærkninger er anført holdkortet og en officiel protest er indgivet inden for den angivne tidsfrist.


2. Holbæks anvendelse af deres 8.bræt er lovligt.

Det er tilladt at ændre holdopstilling frem til kampstart.


3. Turneringslederens afgørelse om ½ strafpoint samt advarsel til Holbæk 2 vurderes som værende korrekt.


Supplerende bemærkninger:

Ad 1)

Sydøstlolland forklarer i deres protest, at der er påført bemærkninger på holdkortet. Endvidere indgiver de inden for tidsfristen på 4 dage en officiel klage.

Protesten anses derfor af turneringskomiteen som værende gyldig.


Ad 2)

Holbæk 2 ændrer inden kampstart navnet på spilleren på bræt 8. Jf. holdturneringsreglerne er der intet til hinder for, at en holdopstilling ændres frem til kampstart. Turneringskomiteen afviser derfor Sydøstlollands påstand om, at partiet skal dømmes som tabt for Holbæk, og resultatet ½-½ stadfæstes.


Ad 3)

Jf. udtalelse fra Holbæks holdleder var man i god tro ang. de udeblevne spillere. Bræt 3 udeblev pga. et maveonde og bræt 7 mødte op efter 45 minutter. Turneringslederen har følgelig tildelt Holbæk ½ point i straf for den udeblevne spiller samt en advarsel for ikke at fylde holdet op fra toppen. Holbæk er tidligere blevet tildelt en advarsel, men denne advarsel gjaldt dog et andet hold.


Turneringskomiteen stadfæster derfor holdturneringslederens afgørelse.


Ovenstående afgørelse er truffet af en enstemmig turneringskomite.


På turneringskomiteens vegne

Peter Holst

Sæsonstartshilsen fra formanden


16. juli 2018

Varme hilsener til jer alle 😊


Her i solskinnet har vi holdt et bestyrelsesmøde, og vi er blevet enige om den kommende sæson.


I kort form:

Spillermøde 4. september – hvor du hermed er inviteret !

Banke Rust, som vi plejer. Tre runder hurtigskak første aften og derefter 4 ”almindelige” turneringsaftener.

Klubturneringen bytter plads med SLS Open, så klubturneringen kommer i efteråret / vinteren.

Lolland-Falster mesterskab i hurtigskak 6. januar – som vi plejer.


Nyheder:

Klubmesterskab i lynskak. Alle-mod-alle d. 16.oktober.

Søndags Turbo EMT over tre runder med indlagt fælles aftensmad, søndag d. 3.februar.

Mestersimultan, hvor klubmesteren spiller simultan mod alle medlemmer, tirsdag d. 12. februar.


Herudover har vi et forslag, som skal diskuteres på spillermødet:

Hjemme aftenerne i holdskakturneringen flyttes til torsdag.

De ledige tirsdage, der opstår herved, bruges til klubmesterskab i hurtigskak, hvor vi spiller alle-mod alle, evt. over dobbeltrunder (hvid og sort)

Der laves et handicapsystem, så den lavere ratede får længere betænkningstid ( og den højere ratede kortere ) Der bliver også point-handicap, så en lavere ratets point tæller 2,3 eller 4 point.

En sådan hurtigturnering med f.eks. tre runder hver aften, vil fylde en hel del aftener, hvis det skal være alle-mod-alle.

18 deltagere er 17 runder som dobbeltrundigt giver 34 runder. Det kræver mindst 11 aftener, hvis alle medlemmer er med. Derfor kan det ikke gøres uden videre.


Så forslaget, du skal tænke over er: Flytte hjemmekampene og bruge de ledige tirsdage til hurtigskakmesterskab.

Det betyder også at der vil være ”dobbelt op” på skak i de uger, hvor der er holdkampe. Der er ikke andre klubber, der har holdaftener om tirsdagen, så alle tirsdage bliver ledige.


Vi glæder os til en god sæson!


Skakhilsener Jens P.

Donation fra Thorkild Høeghs Mindelegat


1. november 2017

Sydøstlolland Skakklub har modtaget en flot donation fra Thorkild Høeghs Mindelegat på 11.500 kr. til indkøb af nye skakure!


Henning Andersen søgte fonden i forlængelse af vores snak på generalforsamlingen, og sørme om ikke det gav pote. Henning og jeg kunne derfor i dag d. 1. november modtage den flotte gave ved et arrangement på The Cottage i Nysted sammen med en del andre foreninger i Nysted området.


Fonden uddelte 350.000 kr. til forskellige formål, hvor i blandt vi altså fandt plads.


Disse skakure løser et problem for os. I forbindelse med sidste års visit i mesterrækken kom det jo for en dag, at vores gamle ure ikke kunne indstilles til den der gældende betænkningstid.


Vi påregner at indkøbe 16 nye ure, hvorved alle vores hold i holdturneringen kan få glæde af dem. Sammen med vores forholdsvis nye brætter kan vi alle sammen få oplevelsen af de moderne tider, og der er således up-to-date materiel til alle klubbens medlemmer. Totalt kan vi stille nyt materiel op til 32 spillere. Det er meget tilfredsstillende.


Stor ros til Henning for den fine indsats, og mange tak til Thorkild Høeghs mindefond for at tilgodese os.


- Jens P.

Sæsonplanlægningsmøde mellem klubberne på L-F 2017

Mødet blev i år holdt hos Maribo Skakklub mandag d. 15.5.2017 kl. 18.30-20.45. Nakskov havde sendt afbud (pga. klubaften mandage). I mødet deltog Nykøbing ved Flemming Larsen og Gunnar Vest Hansen, Sydøstlolland ved Jens P. Petersen og Sigurd Marthendal samt Maribo ved John Kristensen og Søren Pedersen.


Siden sidste år:

Som bekendt lukkede Nordfalster ved sidste sæsons afslutning. Kun 2 af deres tidligere medlemmer er blevet medlemmer i andre klubber.

Nykøbing satser i øjeblikket mest på juniorarbejdet, som går godt. Lokalestørrelsen er en udfordring ift. større arrangementer.

Sydøstlolland har fortsat god tilslutning til turneringer, men er presset på økonomien til fx nye ure.

Maribos sæson har stået i det nye klublokales tegn. Det har været en stor opgave, men ser nu ud til at være løst på god vis.


Fælles aktiviteter i den kommende sæson:

Sydøstlolland arrangerer LFM i hurtigskak søndag d. 7. januar 2018 i Kettinge.

Maribo arrangerer EMT om Lolland-Falster-Mesterskabet 2017 på onsdage i juni-august.


Klubbernes egne turneringer:

Nykøbing har ikke planlagt turneringer endnu, men vil muligvis lave en juniorturnering.

Sydøstlolland: Banke Rust (emt) 12.9.-24.10. SLS Open 7 runder EMT 31.10-23.1.18 og Klubturnering 6.2.-17.4. Alle på tirsdage aftner.

Maribos sæsonplan er ikke lagt endnu, men forventes at følge de senere års format. En nyskabelse er dog en 5 runders dag-emt. Det bliver på torsdagene den 2/11 + 9/11 + 16/11 + 30/11 + 14/12 med start klokken 12:30.


Andet:

En fælles aktivitetskalender drøftedes. Vi fandt dog at kalenderen i DSU’s turneringsmodul var tilstrækkelig, når man blot husker at oprette runder, når turneringen oprettes.


Således husket

Søren Pedersen

Maribo Skakklub

Fra delegeretmødet 2016

Netop hjemkommet fra delegeretmødet i 2. hovedkreds kan jeg fortælle, at vores forslag om to A-rækker ikke blev vedtaget.


Holdturneringslederen fortalte at mange af årets problemer skyldtes at DSU's holdturneringsmodul på hjemmesiden blev igangsat uden at han havde mulighed for at redigere bagefter. Det medførte at hans intentioner om at lave midtvejsstævner og afslutningsstævner ikke kunne lade sig gøre. De klubber, som i det automatisk lagte program havde fået en hjemmekamp mod hold fra udkantsdanmark  - f.eks. os, viste sig derefter bemærkelsesværdigt uinteresserede i at ændre på programmet ( min udlægning ).


Det lå også i luften, at de klubber, som i givet fald skulle stillle lokaler til et fællesstævne, ikke var meget aktive i at få det til at lykkes.


Derudover var der mange hindringer i reglementet og tidligere delegertmødebeslutninger, som bremsede hans ønske om smartere tilrettelæggelse.


Disse forhold forventer bestyrelsen for 2HK nu er blevet løst. Delergeretmødet har i dag vedtaget et carde blance til bestyrelse og holdturneringsleder til at tilrettelægge turneringen "så smart som muligt", og holdturneringslederen har fået adgang til at ændre den automatiske rundelægning.


Endelig bliver kravet om søndagskampe henvist til at skulle rejses før turneringen går i gang; dvs. at man ikke kan ønske søndagskampe efter turneringsstart i oktober.


Da vores ønsker om færre kilometer at køre blev imødekommet ved at der er udsigt til flere fællesstævner og da vores ønske om ikke at skulle ændre program blev imødekommet ved at søndagskampe skal kræves inden turneringsstart, og da bestyrelsen derfor ønskede den nye A- rækketilrettelæggelse - der jo kun har eksisteret i et år - en lejlighed til at bevise at den kan fungere, valgte jeg at trække vores forslag om to A-rækker mv.

Siden med


info fra formand,

bestyrelse

m.fl.

Referat fra bestyrelsesmøde

20-3-2019