Generalforsamling

Generalforsamlingen 2019

Der indbydes til generalforsamling i Sydøstlolland Skakklub


tirsdag d. 30. april 2019 kl. 19.00


i klubbens lokaler i Kettinge Fritidscenter.Dagsorden ifølge vedtægterne:


Valg af ordstyrer


1. Formandens beretning


2. Regnskab fremlægges og kontingent vedtages


1. Bestyrelsen foreslår at kontingentbetalingerne omlægges til at gælde kalenderåret.


2. Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves til hhv. 900.- og 1.000.- kr. årligt, og at medlemmer, der betaler til tiden, eller før, modtager en rabat på 100.- kr.


3. Indkomne forslag:


Vedtægterne indeholder ikke tidsfrister for forslag. Det betyder at forslag kan fremsættes under selve generalforsamlingen.


1. Bestyrelsen foreslår at den enkelte deltager betaler et fast indskud på 50.- kr. til hver af klubbens ratede turneringer til dækning af EMT-afgift og symbolske præmier.


4. Fremtidige opgaver diskuteres


5. Valg af formand på lige år eller kasserer på ulige år


Da 2019 er et ulige år, er kassereren på valg. Svend Aage Hansen modtager genvalg.


6. Valg af et bestyrelsesmedlem på lige år, eller af to bestyrelsesmedlemmer på ulige år


Michael V. Nielsen og Sigurd Marthendal er på valg i år. Begge modtager genvalg.


7. Valg af revisor.


Henning Mogensen modtager genvalg.


8. EventueltReferat:
Tidligere generalforsamlinger

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2010

Hvor & hvornår


Spilledag:

Tirsdag kl. 19.00

Torsdag: Hjemmekampe i holdturneringen


Sæson:

September til april (inkl.)


Spillested:

Kettinge Fritidscenter

Kettingevej 78

4892 Kettinge

Kontakt


Formand:

Jens Peter Petersen

Email: formand@slskak.dk

Mobil: 23395503


Kasserer:

Svend Aage hansen

Email: kasserer@slskak.dk

Tlf: 23379967Webmaster:

Sigurd Marthendal

Email: webmaster@slskak.dk

Mobil: 93957963


PR:

Henning Andersen

Email: pr@slskak.dk

Mobil: 25182208

Du er besøgende nr:

web hit counter