Generalforsamling

Generalforsamlingen 2018

Der indbydes til generalforsamling i Sydøstlolland Skakklub

 

tirsdag d. 1. maj 2018 kl. 19.00

 

i klubbens lokaler i Kettinge Fritidscenter.

 

OBS! Bestyrelsen har valgt at udsætte generalforsamlingen én uge,

da formanden er optaget af et krondiamantbryllup i familien tirsdag d. 24.4.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

Valg af ordstyrer

 

1. Formandens beretning

 

2. Regnskab fremlægges og kontingent vedtages

 

3. Indkomne forslag*

 

4. Fremtidige opgaver diskuteres

 

5. Valg af formand på lige år eller kasserer på ulige år

 

Da 2018 er et lige år, er formanden på valg. Formanden modtager genvalg.

 

Kasserer Finn Fjeldhøj ønsker at udtræde af klubben. Der skal således vælges en ny kasserer. Bestyrelsen foreslår at Svend Aage Hansen vælges som ny kasserer.

 

6. Valg af et bestyrelsesmedlem på lige år, eller af to bestyrelsesmedlemmer på ulige år

 

Henning Andersen er ordinært på valg i år. Henning Andersen modtager genvalg.

 

Bestyrelsesmedlem John Stilund Jeppesen har meldt sig ud af klubben. Bestyrelsen foreslår at Michael V. Nielsen vælges til bestyrelsen.

 

Bestyrelsesmedlem Jan Andersen er passiv. Bestyrelsen foreslår at Sigurd Marthendal vælges til bestyrelsen.

 

7. Valg af revisor

 

8. Eventuelt

 

 

Referat:

 

Flemming Simonsen blev valgt som ordstyrer.

 

1. Formanden fremlagde nedenstående beretning, der blev godkendt uden kommentarer.

 

Formandens beretning:

 

Klubturneringen:

 

Vi har gennemført en sæson med få afbud til klubaftener og holdskak, men ikke noget, der blev et problem.

 

Til sidst på sæsonen var der flest afbud. Det plejer der at være, og spørgsmålet er om ikke vi skal gentænke vores klubturnering – det er jo den, det går ud over, som den ligger sidst på året.

 

Bortset fra tematurneringen, som har nogle startvanskeligheder, er det lykkedes at gennemføre klubbens turneringer efter planen. Tak til Peder og tak til Sigurd for at føre os gennem en vellykket skaksæson.

 

Jeg skal nu kort gennemgå sæsonen.

 

Vi begyndte sæsonen med vores Banke-Rust turnering. I år spillede vi 7 runder, hvor de første tre var hurtigskak den første aften. Derefter 4 runder i et mere adstadigt tempo med en runde hver aften.

 

Der blev en delt 1. plads mellem Henning Andersen og Sigurd.

 

Derefter gik vi over til vores EMT turnering; SLS EMT

 

Vindere: Gruppe 1 vandtes af Michael, Gruppe to af Henning Jakobsen fra Maribo.

 

Første søndag i januar afvikler vi LF-mesterskaberne i hurtigskak. I år med 28 deltagere, hvor Thomas Christensen fra Næstved igen tog sig af førstepræmien.

 

Henning Nielsen fra Maribo blev den bedst placerede lokale spiller, og følgelig LF-mester i hurtigskak 2017.

 

Sidst, men ikke mindst, klubturneringen, som i år vandtes af Sigurd, der hermed er klubmester. Tillykke.

 

Gruppe to blev vundet af Svend Aage med den perfekte score 7 / 7. Tillykke.

 

Samlet over året er der en præmie til den spiller, der i året har opnået den største ratingfremgang. Der blev i år Niels-Peder, som lagde 168 til sit tal, og nåede 1347. Det er især flot, fordi fremgangen blev taget fra Michael og Jeppe i klubmesterskabets gruppe 1, hvor Niels-Peder var kastet for løverne i år.!

 

Holdturneringen:

 

Vi deltog med tre hold i år; I A-, B- og C-rækken

 

A-rækken lagde godt ud, og førte turneringen indtil en dum onsdag i Vordingborg endte med 1 – 7 til det forkerte hold. Derefter antog vi chancerne for udspillede, men det viste sig at der ville blive to oprykningspladser. Så lidt spænding var der i sidste runde, hvor 5-3 til os ville række. Desværre gik det ikke sådan, og vi endte på 4. pladsen

 

Både B- og C- holdet endte på sidstepladsen, og derfor har vi A- og C- hold i næste sæson. På grund af medlemssituationen skal vi nok ikke melde mere end to hold til næste år – det kigger turneringsudvalget på.

 

Sponsortilskud

 

På sidste generalforsamling snakkede vi om mulighederne for at søge tilskud og sponsorer, og et par af medlemmerne; Lars Møller og Henning Andersen smøgede ærmerne op og tog fat i hhv. Danmissions genbrugsbutik i Nysted og i Henrik Høeghs Mindefond.

 

Det gav sandelig pote! Høeghs-fonden donerede 16 nye skakure, og genbrugsbutikken gav 3000.- til aktiviteter.

 

Mange tak, Lars og Henning – godt gået!

 

Lokalerne

 

I kommunens nye bookingsystem kan jeg se, at lokalet er reserveret til os indtil 2028, så man regner åbenbart med os indtil videre!

 

Boden

 

Tak til Svend Aage for at have varetaget boden i år – det er dejligt med et godt udvalg af forskelligt til at hygge med omkring vores klubaftener

 

Kaffeordningen

 

Kaffeordningen fungerer fint. Tak til Flemming som sørger for det, også når han ikke selv kan komme. Det er rigtig dejligt at der er tjek på det.

 

Hjemmesiden

 

Tak til Sigurd for en helt igennem fantastisk hjemmeside. Det er meget imponerende.

 

Fremtiden

 

I år siger vi farvel til et par centrale personer i vores lille klub. Det er John Jeppesen og Finn Fjeldhøj. Sammen med et par stykker mere, var de initiativtagere til at starte klubben i Døllefjelde-Musse boldklubs lokaler for en halv snes år siden. Der viste sig at være basis for en klub – i starten med en del juniorer, hvilket jo var den daværende formand Robin Jakobsens og Finns fortjeneste med udgangspunkt i Rødby Skoleskak og det store arbejde de to lagde der sammen med Tove, Robins ægtefælle. Robin er jo desværre gået bort, men Finn var her jo heldigvis stadig til at føre klubben videre sammen med os andre. I de kritiske år efter tabet af Robin, var det ikke gået uden Finns indsats.

 

Nu vil Finn til Maribo – familien bygger hus i nabolaget til Maribo Skakklub, og selvfølgelig vil Finn så gerne udnytte nærheden til skakklubben dér. Det er ærgerligt for os, men vi glæder os på Finns vegne over det nye hus og gåafstanden til skakkliubben.

 

Lad os give Finn en stor tak for hans indsats.

 

Vi skal finde nye bestyrelsesmedlemmer – det fremgår af dagsordenen. For en lille klub betyder to – tre medlemmer meget, men heldigvis er der folk, som ønsker at gøre en indsats og tage kampen op. Vi er måske ikke rigtig mange, men til gengæld er interessen og aktiviteten til stede.

 

Jeg synes vi har en fin lille velfungerende skakklub. Som jeg plejer at sige: Min indstilling er at vi sætter ambitionerne lavt, så er succesraten tilsvarende højere. Det handler om at spille noget skak, og det lykkes fint, så tak for i år.

 

 

2. Finn Fjeldhøj fremlagde regnskabet, der blev godkendt efter nogle få afklarende spørgsmål.

 

Efterfølgende holdt Finn en personlig farvel-tale til alle tilstedeværende med tak for mange gode år og oplevelser. Da familien har bygget hus i Maribo, flytter han af gode grunde klub til Maribo.

 

3. Ingen indkomne forslag

 

4. Det blev vedtaget at fremstille en plakat til ophæng diverse steder lokalt.

 

5. Formanden Jens Petersen genvalgt.

 

Svend Aage ekstraordinært valgt som kasserer for 1 år, da Finn Fjeldhøj udtræder af klub og bestyrelse.

 

6. Henning Andersen genvalgt til bestyrelsen.

 

Ekstraordinært blev Michael Nielsen og Sigurd Marthendal valgt til bestyrelsen i stedet for John Jeppesen, der er udmeldt af klubben samt Jan Andersen, der er passiv.

 

7. Henning Mogensen genvalgt som revisor.

 

8. Løs snak om fremtiden og snak om, hvor mange hold, vi måske kan stille med. Der er lidt usikkerhed omkring, hvilke medlemmer vi råder over næste sæson. John Jeppesen er udmeldt og Finn og Benjamin meldes ud pga. flytning. Og så er der en lille håndfuld, der har været passive her sidst på sæsonen. Vi afventer og ser.

 

Tidligere generalforsamlinger

2017

2016

2015

2013

2012

2010

Hvor & hvornår

 

Spilledag:

Tirsdag kl. 19.00

Torsdag: Hjemmekampe i holdturneringen

 

Sæson:

September til april (inkl.)

 

Spillested:

Kettinge Fritidscenter

Kettingevej 78

4892 Kettinge

Du er besøgende nr:

web hit counter