Fra formand m.m.

Mødet blev i år holdt hos Maribo Skakklub mandag d. 15.5.2017 kl. 18.30-20.45. Nakskov havde sendt afbud (pga. klubaften mandage). I mødet deltog Nykøbing ved Flemming Larsen og Gunnar Vest Hansen, Sydøstlolland ved Jens P. Petersen og Sigurd Marthendal samt Maribo ved John Kristensen og Søren Pedersen.

 

Siden sidste år:

Som bekendt lukkede Nordfalster ved sidste sæsons afslutning. Kun 2 af deres tidligere medlemmer er blevet medlemmer i andre klubber.

Nykøbing satser i øjeblikket mest på juniorarbejdet, som går godt. Lokalestørrelsen er en udfordring ift. større arrangementer.

Sydøstlolland har fortsat god tilslutning til turneringer, men er presset på økonomien til fx nye ure.

Maribos sæson har stået i det nye klublokales tegn. Det har været en stor opgave, men ser nu ud til at være løst på god vis.

 

Fælles aktiviteter i den kommende sæson:

Sydøstlolland arrangerer LFM i hurtigskak søndag d. 7. januar 2018 i Kettinge.

Maribo arrangerer EMT om Lolland-Falster-Mesterskabet 2017 på onsdage i juni-august.

 

Klubbernes egne turneringer:

Nykøbing har ikke planlagt turneringer endnu, men vil muligvis lave en juniorturnering.

Sydøstlolland: Banke Rust (emt) 12.9.-24.10. SLS Open 7 runder EMT 31.10-23.1.18 og Klubturnering 6.2.-17.4. Alle på tirsdage aftner.

Maribos sæsonplan er ikke lagt endnu, men forventes at følge de senere års format. En nyskabelse er dog en 5 runders dag-emt. Det bliver på torsdagene den 2/11 + 9/11 + 16/11 + 30/11 + 14/12 med start klokken 12:30.

 

Andet:

En fælles aktivitetskalender drøftedes. Vi fandt dog at kalenderen i DSU’s turneringsmodul var tilstrækkelig, når man blot husker at oprette runder, når turneringen oprettes.

 

Således husket

Søren Pedersen

Maribo Skakklub

Sæsonstartshilsen fra formanden

 

16. juli 2018

Varme hilsener til jer alle 😊

 

Her i solskinnet har vi holdt et bestyrelsesmøde, og vi er blevet enige om den kommende sæson.

 

I kort form:

Spillermøde 4. september – hvor du hermed er inviteret !

Banke Rust, som vi plejer. Tre runder hurtigskak første aften og derefter 4 ”almindelige” turneringsaftener.

Klubturneringen bytter plads med SLS Open, så klubturneringen kommer i efteråret / vinteren.

Lolland-Falster mesterskab i hurtigskak 6. januar – som vi plejer.

 

Nyheder:

Klubmesterskab i lynskak. Alle-mod-alle d. 16.oktober.

Søndags Turbo EMT over tre runder med indlagt fælles aftensmad, søndag d. 3.februar.

Mestersimultan, hvor klubmesteren spiller simultan mod alle medlemmer, tirsdag d. 12. februar.

 

Herudover har vi et forslag, som skal diskuteres på spillermødet:

Hjemme aftenerne i holdskakturneringen flyttes til torsdag.

De ledige tirsdage, der opstår herved, bruges til klubmesterskab i hurtigskak, hvor vi spiller alle-mod alle, evt. over dobbeltrunder (hvid og sort)

Der laves et handicapsystem, så den lavere ratede får længere betænkningstid ( og den højere ratede kortere ) Der bliver også point-handicap, så en lavere ratets point tæller 2,3 eller 4 point.

En sådan hurtigturnering med f.eks. tre runder hver aften, vil fylde en hel del aftener, hvis det skal være alle-mod-alle.

18 deltagere er 17 runder som dobbeltrundigt giver 34 runder. Det kræver mindst 11 aftener, hvis alle medlemmer er med. Derfor kan det ikke gøres uden videre.

 

Så forslaget, du skal tænke over er: Flytte hjemmekampene og bruge de ledige tirsdage til hurtigskakmesterskab.

Det betyder også at der vil være ”dobbelt op” på skak i de uger, hvor der er holdkampe. Der er ikke andre klubber, der har holdaftener om tirsdagen, så alle tirsdage bliver ledige.

 

Vi glæder os til en god sæson!

 

Skakhilsener Jens P.

Donation fra Thorkild Høeghs Mindelegat

 

1. november 2017

Sydøstlolland Skakklub har modtaget en flot donation fra Thorkild Høeghs Mindelegat på 11.500 kr. til indkøb af nye skakure!

 

Henning Andersen søgte fonden i forlængelse af vores snak på generalforsamlingen, og sørme om ikke det gav pote. Henning og jeg kunne derfor i dag d. 1. november modtage den flotte gave ved et arrangement på The Cottage i Nysted sammen med en del andre foreninger i Nysted området.

 

Fonden uddelte 350.000 kr. til forskellige formål, hvor i blandt vi altså fandt plads.

 

Disse skakure løser et problem for os. I forbindelse med sidste års visit i mesterrækken kom det jo for en dag, at vores gamle ure ikke kunne indstilles til den der gældende betænkningstid.

 

Vi påregner at indkøbe 16 nye ure, hvorved alle vores hold i holdturneringen kan få glæde af dem. Sammen med vores forholdsvis nye brætter kan vi alle sammen få oplevelsen af de moderne tider, og der er således up-to-date materiel til alle klubbens medlemmer. Totalt kan vi stille nyt materiel op til 32 spillere. Det er meget tilfredsstillende.

 

Stor ros til Henning for den fine indsats, og mange tak til Thorkild Høeghs mindefond for at tilgodese os.

 

- Jens P.

Sæsonplanlægningsmøde mellem klubberne på L-F 2017

Sæsonplanlægningsmøde mellem klubberne på L-F 2016

Sigurd og jeg var til planlægningsmøde mandag d. 23.5. i Nykøbing Skakklub. Vi aftalte, at vi tre klubber fremover gør alle vores turneringer åbne, dvs. at andre klubbers spillere kan komme og være med, hvis de har lyst til mere skak end en gang om ugen.

 

Så har vi også aftalt, at vi prøver at genoplive "Skansestævnet", som var et endages (aftens)arrangement, hvor klubberne på LF stiller op som klubhold i forskellig størrelse. Der er et sindrigt turneringssystem, som sikrer, at der er jævnbyrdig modstand, og resultatet bliver en procentscore, så en klub kan komme med 5 mand og en anden med 10. Nykøbing inviterer og undertegnede og Sigurd er turneringsledere. Jakob fra Nykøbing vil prøve, om han kan skaffe den oprindelige pokal, der vistnok endte i Tingsted Foreningshus.

 

Endelig vil vi lave en fælles aktivitetskalender, så alle informationer om skaksæsonen på LF samles ét sted.

Lokalet 2016

"Vores" lokale blev udlånt til Ungdomsskolen søndag til onsdag i sidste uge, og det sker igen i uge 15, så vi kan forvente rod i møblerne på tirsdag.

 

Jeg har snakket med John Pedel, som ikke kan gøre så meget ved de unge menneskers lyst til oprydning. Han har selvfølgelig sagt at der skal være i orden, når vi kommer, men at der ikke er nogen møbleringsplan, så det kan være svært at huske, hvordan møblerne stod.

 

Det er der da noget om, og jeg har fået lov til at lave en plan over møblering af rummet, som bliver hængt op i lokalet. Så må vi se, hvad der sker - jeg synes, vi skal tage det som det kommer.

Fra delegeretmødet 2016

Netop hjemkommet fra delegeretmødet i 2. hovedkreds kan jeg fortælle, at vores forslag om to A-rækker ikke blev vedtaget.

 

Holdturneringslederen fortalte at mange af årets problemer skyldtes at DSU's holdturneringsmodul på hjemmesiden blev igangsat uden at han havde mulighed for at redigere bagefter. Det medførte at hans intentioner om at lave midtvejsstævner og afslutningsstævner ikke kunne lade sig gøre. De klubber, som som i det automatisk lagte program havde fået en hjemmekamp mod hold fra udkantsdanmark - f.eks. os, viste sig derefter bemærkelsesværdigt uinteresserede i at ændre på programmet ( min udlægning ).

 

Det lå også i luften, at de klubber, som i givet fald skulle stillle lokaler til et fællesstævne, ikke var meget aktive i at få det til at lykkes.

 

Derudover var der mange hindringer i reglementet og tidligere delegertmødebeslutninger, som bremsede hans ønske om smartere tilrettelæggelse.

 

Disse forhold forventer bestyrelsen for 2HK nu er blevet løst. Delergeretmødet har i dag vedtaget et carde blance til bestyrelse og holdturneringsleder til at tilrettelægge turneringen "så smart som muligt", og holdturneringslederen har fået adgang til at ændre den automatiske rundelægning.

 

Endelig bliver kravet om søndagskampe henvist til at skulle rejses før turneringen går i gang; dvs. at man ikke kan ønske søndagskampe efter turneringsstart i oktober.

 

Da vores ønsker om færre kilometer at køre blev imødekommet ved at der er udsigt til flere fællesstævner og da vores ønske om ikke at skulle ændre program blev imødekommet ved at søndagskampe skal kræves inden turneringsstart, og da bestyrelsen derfor ønskede den nye A- rækketilrettelæggelse - der jo kun har eksisteret i et år - en lejlighed til at bevise at den kan fungere, valgte jeg at trække vores forslag om to A-rækker mv.

Siden med

 

info fra formand,

bestyrelse

m.fl.

Hvor & hvornår

 

Spilledag:

Tirsdag kl. 19.00

Torsdag: Hjemmekampe i holdturneringen

 

Sæson:

September til april (inkl.)

 

Spillested:

Kettinge Fritidscenter

Kettingevej 78

4892 Kettinge

Du er besøgende nr:

web hit counter